Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 33)

1671 års 3:e avvikande porträttyp

Myntdata:

Stockholm     1671     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Christopher Conradi     (mm FIRST)

Gravör:  förmodligen Hindrich Zedritz

Typ 33:1.     1671  krontyp G3   sm–, bon 297     RRR

Typ 33:1. Bon 297. Ett porträtt som kanske mest liknar typ 28 från 1669. Det är dock definitivt inte Breuer eller Karlsten som graverat det. (Foto MISAB 10)