Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 29)

Porträtt graverade med hjälp av en porträttpuns

Myntdata:

Stockholm     1670-1673     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Myntmästare:  Christopher Conradi  1670-1672     (mm FIRST)

             Daniel Faxell   1672-1673     (mm DF)

Gravör:  Anton Meybusch  

             Hindrich Zedritz (en del frånsidor)

mm FIRST

       Typ 29:1.     1670  krontyp B   sm 121a, bon 257     RRRR

       Typ 29:2.     1670  krontyp G1   sm 121b, bon 262 och 264-272 varianter

       Typ 29:3.     1670  krontyp G2   sm 121b, bon 273-282 varianter

       Typ 29:4.     1671  krontyp G2   sm 122a, bon 286-288 och 290-291  varianter

       Typ 29:5.     1671  bakvänd valörtvåa   sm 122b, bon 289        R

       Typ 29:6.     1671  krontyp G3   sm 122a, bon 292-294 och 298-303 varianter

       Typ 29:7.     1672  krontyp G3   sm 124a, bon 305-306       varianter       RR

mm DF

       Typ 29:8.     1672     mm DF          sm 124b, bon 307    RRRR

       Typ 29:9.     1672     mm DF i monogram  sm 124c, bon 308-309 varianter

       Typ 29:10.     1673     mm DF i monogram     sm–, bon–       RRRR

Typ 29:1 Anton Meybusch var den som införde tekniken med porträttpunsar/patriser i Sverige och hans porträtt kännetecknas därför av en nästan exakt likhet mellan en lång rad med stampar. Att det inte är exakt likhet beror på att man alltid måste förbättra graveringen för hand. Frånsida med B-kronor vilket tyder på att denna stamp är äldre och därmed graverad av Breuer eller Karlsteen. Meybusch frånsidor pryds alltid av de nya G-kronorna som visas på bilderna nedan. (Foto MISAB 12)

Typ 29:2. Den första varianten av G-kronorna hade blad som såg ut som öglor. (Foto MISAB 13)

Typ 29:3 med krontyp G2 där mittbladet ser ut som ett eklöv. (Foto MISAB 8)

Typ 29:4. Samma sak ännu en gång men med årtalet 1671. (Foto Ahlström 34)

Typ 29:5. Den kända varianten med en bakvänd 2:a i valören. Ska man vara konsekvent så är detta inte en variant av den dignitet som egentligen krävs för att få ett eget ordningsnummer i förteckningen. Den är dock eftersökt och folk vill veta var den finns så därför detta undantag. Ska egentligen sortera under typ 29:4 ovan. (Foto Ahlström 22)

Typ 29:6 med krontyp G3. (Foto MISAB 12)

Typ 29:7 med mm FIRST 1672. (Foto MISAB 10) 

Typ 29:8 med mm DF i klartext. Foto saknas men åtsidan ska vara stampidentisk med typ 29:9 nedan.

Typ 29:9 med mm DF i monogram. Lägg också märke till att sveakronorna har utvecklats ännu ett steg och att man nu eventuellt kan kalla dem “krontyp G4”. (Foto MISAB 12)

Typ 29:10 Att denna typ användes även 1673 var bortglömt ända till detta ex såldes på Bonde 5. Varianten saknas i både Bonniers bok och i SM-boken. (Foto Bonde 5)