Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 28)

Porträtt graverade av Breuer eller Karlsten

Myntdata:

Stockholm     1669-1670     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Myntmästare:  vakant 1/1 – 5/3 1669     (inget mm)

             Christopher Conradi  från 5/3 1669      (mm FIRST)

Gravörer:  Johan Georg Breuer (1669), Arvid Karlsteen (1669-1670)

utan mm

       Typ 28:1.     1669     låga B-kronor     sm 120c, bon 866          varianter    R

mm FIRST

       Typ 28:2.     1669     höga B-kronor     sm 120a, bon 247-249      varianter

       Typ 28:3.     1669     krontyp F     sm 120a, bon 242-246      varianter

       Typ 28:4.     1670     krontyp B     sm 121a, bon 254-256 o 258-261      varianter

       Typ 28:5.     1670     krontyp F     sm 121a, bon–    

       Typ 28:6.     1670     krontyp G1     sm 121b, bon 263 och 285      varianter

utan mm

Typ 28:1 med de speciella låga B-kronorna som alltid förekom på frånsidor utan mm 1669. Förutom detta så användes kronorna vid minst 1 tillfälle 1668 och intressant nog även 1701. Gravör var därför med stor sannolikhet Arvid Karlsteen. (Foto Ahlström 31)

mm FIRST

Typ 28:2 med vanliga B-kronor som har ett högre toppblad. (Foto Ahlström 19)

Typ 28:3 med F-kronor 1669. (Foto Ahlström 1669)

Typ 28:4 med B-kronor 1670. (Foto MISAB 9)

Typ 28:5 med F-kronor 1670. Dessa sveakronor var mycket sällsynta det året. (Foto Ahlström 12)

Typ 28:6 vars åtsida är stampidentisk med bon 258 från 1669 och därmed graverad av Karlsteen. Frånsidan har de första G-kronorna som nog är Anton Meybusch verk. (Foto Ahlström 51)