Typsida – Gustav IV Adolf – 1 Riksdaler (Typ 2)

Löst hängande hår

Myntfakta:

Stockholm     1796-1797     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 379979 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Carl Gustav Fehrman

Krona 1 (kolon i kronringen)

     Typ 2:1a.     1796      (225462 ex)      sm 25 

     Typ 2:2a.     1797      (154517 ex)      sm 26 

Krona 2 (kvadratställda punkter istf kolon)

     Typ 2:1b.     1796     (ingår i 225462 ex)      sm 25 

     Typ 2:2b.     1797      (ingår i 154517 ex)           sm 26      

De årliga upplagorna redovisas inom parentes

(Foto MISAB 17)

En jämförelse mellan de båda kronorna. Krona 1 användes 1792-1797 och krona 2 endast 1796-1797. (Aurums bilder)