Typsida – Fredrik – 1 Öre km (typ 4)

Stockholm (annan vikt, andra kronor och ny gravör)

Myntfakta:

Stockholm     1750     ca 4,7 g     ca 23 mm     koppar

Slät rand

Myntmästare:  Hans Malmberg

Gravör:  förmodligen Carl Johan Wikman

     Typ 4:1.     1750     (upplaga ca 1,2 miljoner ex)      sm 349

(Foto MISAB 20)