Typsida – Fredrik – 1 Öre km (typ 3)

Avesta

Myntfakta:

Avesta     1746 och 1749     4,7 g     ca 23 mm     koppar

Slät rand

Gravör:  Johan Wikman     1746

          möjligen Carl Johan Wikman     1749

Gravör Johan Wikman

     Typ 3:1.     1746      sm 339      (57600 ex)

     Typ 3:2     1749      sm 340      (ca 2,4 miljoner ex)

Gravör Carl Johan Wikman

     Typ 3:3.     1749      sm 340     

(Foto MISAB 4)

Inga kända varianter, men skillnaden mellan åren är uppenbar på båda sidor och det finns därför starka skäl att anta att det var olika gravörer. 1749 (nedan) är mer lik 1750 som präglades i Stockholm än den är lik 1746. Det kan vara så att det var Johan Wikmans son Carl Johan som graverade 1749 och 1750. Denne gick i lära hos Daniel Fehrman i Stockholm 1745-1751 och kan mycket väl ha hjälpt sin far med nedanstående graveringar vid något hembesök 1749.

(Privat foto)

Skillnaden är så tydlig på kronor och årtalets typsnitt att SMH till och med ansåg att det var olika typer.