Typsida – Fredrik – 1 Öre km (typ 1)

Präglade på nödmynt

Myntfakta:

Stockholm     1720-1721     4,5 g eller 7,2 g     ca 23 mm     koppar

Diagonalt räfflad eller ruträfflad rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg

Gravör:  Carl Gustav Hartman

Diagonalt räfflad rand     ca 7,2 g

     Typ 1:1.     1720      sm 344b

     Typ 1:2.     1721      sm 345b

Ruträfflad rand     ca 4,5 g 

     Typ 1:3.     1720      sm 344a

     Typ 1:4.     1721      sm 345a

Den totala upplagan för 1 Öre KM 1719-1721 var över 36 miljoner ex, varav ca 10% var nyskrodade plants. En uppdelning på årtal eller ens på regenter är inte möjlig. Plantsen bestod till största delen av kasserade Publica Fide vilka alltså präglades om. Dessa känns igen på den diagonalt räfflade randen. Ett fåtal ex ska dock vara kända med ruträfflad rand och dessa är då överpräglade på något annat nödmynt. Någon överprägling 1720-1721 av 1 Öre km på nödmyntet “Kronan”, som har tvärräfflad rand, är inte känd. (Foto MISAB 7)