Typsida – Fredrik – 1 Dukat (Typ 8)

Fehrmans porträtt; frånsida med sveasköld

Stockholm     1740-1747     3,48 g     ca 22 mm     97,6% guld

Diagonalt räfflad rand

Myntmästare: Hans Malmberg     (mm HM)    

Gravör:  Daniel Fehrman     1739-1747

                Nils Georgii     1739-1744

Johan Carl Hedlinger var chefsgravör på Myntverket till 1745, men det är mycket tydligt att det inte är han som är upphovsman till just dessa porträtt eftersom Fehrman fortsatte i samma stil ända till 1750. Om det var Georgii eller Fehrman som graverade 1740 års porträtt är osäkert, men 1743 års porträtt är definitivt Fehrmans.

1740 års porträtt      (Fehrman eller Georgii)       

       Typ 8:1.     1740      sm 23      (upplaga 8396 ex)               RR

       Typ 8:2.     1741      sm 24      (ingår i 2654 ex)     RRRR     (1 känt ex i privat ägo)

       Typ 8:3.     1742      sm 26      (ingår i 2988 ex)     RRR 

       Typ 8:4.     1743      sm 27     (ingår i 5134 ex)     RRRR     

       Typ 8:5.     1745      sm 32     (ingår i 24670 ex)     både rena årtal och 1745/44

1743 års porträtt      (Fehrman)

       Typ 8:6.     1743      sm 27      (ingår i 5134 ex)     RRRR

       Typ 8:7.     1744      sm 30      (upplaga 24279 ex)     S 

       Typ 8:8.     1745      sm 32      (ingår i 24670 ex)  både rena årtal och 1745/44   

       Typ 8:9.     1746      sm 34  (upplaga 17630 ex) både rena årtal och 1746/45               

       Typ 8:10a.     1747     sm 37      FRIDERICVS      (upplaga 4809 ex)      RR

       Typ 8:10b.     1747     sm 37     FRIDERICUS     (ingår i 4809 ex)     RRRR

Typ 8:1. 1740 års porträtt (Foto Künker 186)

Typ 8:6. 1743 års porträtt. Skillnaden syns tydligast vid axeln. (Foto Hagander 4)