Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler 1819 mm OL

ex 1. kvalitet 01/0

Israel Berghmans samling (-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –>Virgil Brands samling (1921-1926) –> Virgils bror Horace ärver Berghmans samling (1926-1946) –> mynthandlare B.G.Johnsson, StLouis –> mynthandlare A.Hess, Luzern –>Gunnar Ekströms samling (1950-1982) –> Ahlström 8 (1975) –>?–> MISAB 10 (2014) –> RF:s samling –>?

(Foto MISAB 10)

ex 2. kvalitet 01/0

Otto Smiths samling –> Ahlström 16 (1977) –>?

Otto Smith dog redan 1935, och därefter har den svenska delen av samlingen från Sigismund och framåt tydligen hållits intakt fram till Ahlström 16 (1977). Ändå har Ahlström angett Appelgren 70 (1939) som proveniens på detta mynt. Är det någon som får detta att gå ihop?

ex 3. “vorzüglich-stempelglanz”

?–> Künker 244 (2014) –>?

(Foto Künker 244)

ex 4. kvalitet 01

?–> Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –>?

ex 5. “fast vorzüglich/vorzüglich, probierspur am rand”

?–> Gunnar Ehnboms samling (1970) –> Jan Anderssons samling (1991) –> Julius Haganders samling –> auktion Hagander 3 (2012) –>?–> Künker 266 (2015) –>?

ex 6. kvalitet 01

?–> Ahlströms lagerlista 35-39 (1971-72) –>?

(Ahlströms foto)

ex 7. kvalitet 01, “plantsfel/plantsavjämning i randen, lite polerad”

?–> Myntkompaniet 6 (2014) –>?

(Foto Myntkompaniet 6)

ex 8. kvalitet 1+/01 “obetydligt plantsfel”

?–> Ahlström 47 (1993) –> japansk samling –> såld på ebuy.dk (april 2008) –> alias “monetarius”  

Det omtalade plantsfelet är förmodligen det man ser på kungens kind.

ex 9. kvalitet 1+/01

?–> Ahlström 60 (1999) –>?

ex 10. “almost extremly fine”

?–> Ivar Rosenqvists samling –> Sten Törngrens samling –> Spinks auktion i London 2000 –> O.Karlssons samling 

ex 11. kvalitet 1+)(1+/01 “plantsfel, repor åtsidan”

Israel Berghmans dublettsamling –> Appelgren 37 (1917) –> Bondes samling –>auktion Bonde 6 (2010) –>?

ex 12. kvalitet 1+ “kantskada”

?–> Ahlström 26 (1982) –>?–> Ahlström 51 (1995) –>?

ex 13. kvalitet 1+

?–> MISAB 4 (2011) –>?

ex 14. kvalitet 1+ “plantsrispor och rispor, rengjord”

?–> Schmitz samling –> auktion i Zürich 1990 –>?–> MISAB 8 (2013) –>?

Det är främst repan på skölden som klart visar att det var samma ex på båda auktionerna.

Bild saknades i lista 42 och objektsbeskrivningen var “kvalitet 1+, skada i bilden”. Det är alltså inte säkerställt att det var samma mynt i båda listorna. Det är dock troligt att det var så. JPedersen anger å andra sidan att myntet varit hängt. (Ahlströms foto) 

ex 17. kvalitet 1/1+ “små hack”

?–> Ahlström 42 (1990) –>?

Ej avbildad men objektsbeskrivningen gör ju ändå klart att detta inte är samma som något av övriga ex.

ex 18. kvalitet 1 “plantsrispor”

?–> Ahlströms lagerlista 26 (1968) –>?–> Ahlström 37 (1988) –>?

Detta är det sämsta av dom kända exemplaren. Förmodligen finns det sämre ex, men dessa har nog sålts ingående i större loter och är då svåra att hitta. Provenienskedjan är inte säkerställd eftersom det inte fanns någon bild i Ahlströms lagerlista. Beskrivningen är dock nästan identisk. (Foto Ahlström 37)

ex 19. “extra fine”

?–> Anders Bengtssons samling –> Coin Gallery, USA (1962) –>?

Endast åtsidan visades, men det räckte för att avgöra att detta inte var samma ex som något av de övriga. Om Anders Bengtsson kan man läsa HÄR

Ytterligare försäljningar där bild saknas:

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893)

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925)

ex. Ahlströms lagerlista 27 (1968) kvalitet 1+  Bild saknas men det är förmodligen sanmma som det som såldes på Ahlström 42.

ex. Ahlströms lagerlista 29 (1969) kvalitet 1/1+ Eller också är det denna som är samma som Ahlström 42.

ex. Österlunds auktion oktober 1976 kvalitet 0

ex 15. kvalitet god 1+, “liten kantskada”

?–> Svea 12 (1981) –>?

(Foto Svea 12)

ex 16. kvalitet 1+, “plantsfel”

?–> Ahlströms lagerlista 42 (1972) –>?–> Ahlströms lagerlista 65 (1987) –>?–> JPedersens Mynthandel (2015) –>?