Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1671 (Typ 32)

3-4 tydligt olika porträtt som får anses tillhöra samma typ och dessutom även dela på samma raritetssida eftersom de alla är så väldigt sällsynta. Gravör var i samtliga fall Hindrich Zedritz vilket man främst ser på den ojämna omskriften.

ex 1.

kvalitet 01, “hack”

Emporium Hamburg auktion 71 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2017) –> MISAB 24 auktion Ertzeid 1 (2017) –> Hannu M.s samling

(Foto MISAB 24)

ex 2.

kvalitet 01, “hårfin rispa”

MISAB 30 (2019) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 30)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Lars Emil Bruuns samling nr 1330 –> mynthandlare Adolph Hess, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1980) –> Ahlström 22 (1980) –>?

(Foto Ahlström 22)

ex 4.

kvalitet 1+

Ahlström 12 (1976) –>?

(Foto Ahlström 12)

ex 5.

kvalitet 1+, “små ärgfläckar”

Nordlinds auktion i november 2011 –> Hannu M:s samling

(Nordlinds foto)

ex 6.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 8 (2015) –> Bengt Å:s samling

(Privat foto)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Aurum 4 (2008) –>?

(Foto Aurum 4)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “rengjord, smärre plantsfel”

Bertil Wennströms samling –> MISAB 35 (2020) –> Bengt Å:s samling

(Foto MISAB 35)

ex 9.

ingick i lot

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Tony K:s samling

(Foto Bonde 6)