Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1670 (Typ 29:1)

Meybusch porträtt och F-kronor

ex 1.

kvalitet 1+, “repor, lätt korrosion”

MISAB 12 (2014) –>?

Denna variant sorterar under sm 121a, en av de vanligaste sm-numren överhuvud taget, och det kan vara ett antal ex som försvunnit i mängden. Men även om raritetsstudien är bristfällig så är det nog helt klart att Anton Meybusch porträtt ytterst sällan kombinerades med B-kronor på frånsidan. (Foto MISAB 12)

ex 2.

kvalitet 1+

Kühls samling –> Höjland 135 (2010) –> B.Åslunds samling

(Åslunds foto)