Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1664 (Typ 9:4)

Fältbindel, 14 blad i kransen, 6+2 axelflikar, krontyp B

ex 1.

Berndt Göhles samling ex 137

Berndt Göhle visade bara frånsidan i sin bok, men åtsidan är stampidentiskt med myntet nedan, vilket dock har andra sveakronor och därför egentligen inte hör hemma på den här sidan.
(Göhles foto)