Raritetssidan – Johan III – 1 Mark 1591 med blommor som bitecken (typ 3:2a)

Åtsidans linjer lutar till vänster

ex 1.

kvalitet 1, “korroderad, kantförlust, repor”

Ahlström 63 (2001) –> J.Holmbergs samling

Denna variant fanns med i gamla SM-boken som sm 53a, men blev bortglömd i den nya. (privat foto)