Raritetssidan – Gustav II Adolf – Reguljära Riksdalervalörer

1 Riksdaler

Typ 1:11615okrönt konungsm 23fler än 15 ex
Typ 1:21616okrönt konungsm 24fler än 15 ex
Typ 21617krönt konungdubbel omskriftsm 25fler än 15 ex
Typ 3:11617krönt konungenkel omskriftsm 26fler än 15 ex
Typ 3:21618krönt konungenkel omskriftsm 27fler än 15 ex
Typ 3:31619krönt konungenkel omskriftsm 28fler än 15 ex
Typ 41631ny omskrift med
SVECORVM
frälsaren utan mantelsm 29endast off.saml?
Typ 5:1a1631skärpknut på ryggenarabiskt årtalsm 30a12 kända ex
Typ 5:1b1631skärpknut på ryggenromerskt årtalsm 30bfler än 15 ex
Typ 5:2a1632skärpknut på ryggenrättvänt vapensm 31a8 kända ex
Typ 5:2b1632skärpknut på ryggenfelvänt vapensm 31bfler än 15 ex
Typ 6:1a1632enkelt bälte utan skärpknut
spetsig krona
rättvänt vapensm 32a3 kända ex
Typ 6:1b1632enkelt bälte utan skärpknut
spetsig krona
felvänt vapensm 32bfler än 15 ex
Typ 6:2a1632dubbelt bälte utan skärpknut
spetsig krona
rättvänt vapensm 32ainga kända ex
Typ 6:2b1632dubbelt bälte utan skärpknut
spetsig krona
felvänt vapensm 32b9 kända ex
Typ 6:3a1632rund kronarättvänt vapensm 33a9 kända ex
Typ 6:3b1632rund kronafelvänt vapensm 33b5 kända ex

1/2 Riksdaler

Typ 11631skärpknut på ryggensm 345 kända ex
Typ 2:1a1631porträtt 1 utan skärpknutSVECORVMsm 35a5 kända ex
Typ 2:1b1631porträtt 2 utan skärpknut
stort “C” vid axeln
SVECORVMsm–2 kända ex
Typ 2:1c1631porträtt 3 utan skärpknutSVECORUMsm 35b3 kända ex
Typ 2:21632porträtt 3 utan skärpknutSVECORUMsm 3611 kända ex