Raritetssidan – Gustav II Adolf – ½ Mark 1615 (andra porträttet)

ex 1.

kvalitet 1+/01

Münzen und Medaillen (1950) –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> (förmodligen) Karl-Erik Schmitz samling (1987-1990) –> KNF:s auktion Schmitz 3132 (1990) –>?

Det fanns ingen bild i KNF:s auktionslista, men finns det bara 1 känt ex så är det ju troligt att det var det man sålde. (Foto Ahlström 35)