Varianter till typ 6:1

Stort porträtt med harnesk, fältbindel som går upp mot höger axel, delad omskrift; frånsida med mm IK och krontyp A (bon 109)

a. Bon–. REX helt utskrivet.

b. Bon 109. REX förkortat. Blomma på bröstet.