Raritetssidan – Kristina – Riksdalervalörer

aaa     bbb     ccc          ddd           eee

2 Riksdaler

1644          sm 3          2 kända ex

1645          sm 4          2 kända ex

1646          sm 5          1 känt ex

1647          sm 6          0 kända ex

1649     “8 Mark”     sm 7          1 känt ex

1,5 Riksdaler

1649     “8 Mark”     sm 8          2 kända ex

1 Riksdaler

1633          sm 9          10 kända ex

1639     sm 10a)(10c =     sm 10b          4 kända ex

1642     gs M     sm 14a var          6 kända ex

1642     mm AG mellan fötterna     sm 14b          4 kända ex

1644      MDCXLIIII     sm 16b          7 kända ex

1646     mm AG     sm 18a          14 kända ex

1647     högervänt porträtt     sm 20          1 kända ex

1653          sm 22          6 kända ex

1/2 Riksdaler

1639     MDCXXXVIIII, stor bild     sm 23a          6 kända ex

1639     MDCXXXVIIII, liten bild     sm 23b          1 känt ex

1639     MDCXXXIX     sm 23c          13 kända ex

1640     stor bild     sm 24a          3 kända ex

1641     1640 års bild     sm 25          2 kända ex

1641     årets bild     sm 26          8 kända ex

1643          sm 28          21 kända ex

1646     mm AG     sm 31a          1 känt ex

1647          sm 32          3 kända ex

1652          sm 33          8 kända ex

1/4 Riksdaler

1641     1640 års typ     sm 35          3 kända ex

1641     delat årtal     sm 36a          8 kända ex

1641     odelat årtal     sm 36b          0 kända ex

1642     delat årtal     sm 37a          2 kända ex

1642     mm nedtill     sm 37c          10 kända ex

1643     mm upptill     sm 38a          6 kända ex

1644     mm upptill     sm 39a          5 kända ex

1646     arabiskt årtal, mm AG     sm 41a          5 kända ex

1646     arabiskt årtal, utan mm     sm 41b          6 kända ex