Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1728 (motställda F)

ex 1. 

“vorzüglich”

(Sven Svenssons samling –> SNF 55 (december 1964) –> Harry Glück) –> Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen auktion 80 (1994) –> Julius Haganders samling (1994-2011) –> auktion Hagander 1 (2011) –>?

Parentesen (kring Svensson och Glück) betyder att proveniensen inte är säkerställd, med det var Glück som var köpare på SNF:s auktion och Nordin var en av hans bättre kunder. Glück hade bland annat hjälpt Nordin 5 år tidigare med köpet av Clarkes samling. (Foto Hagander 1)

ex 2. 

kvalitet 1+/01, “lätt vågig, obetydlig kantskada”

?–> Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?–> Wallins Mynthandel på Tradera 2014 –>?

(Wallins foto)