Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1/2 Riksdaler 1755

ex 1. 

kvalitet 01

?–> Hirsch Mynthandel (1961) –> Claes-Olof Algårds samling (1961-1977) –> Österlunds auktion (mars 1977) –> Yngve Almer –> Svea 6 (1979) –> Karl-Erik Schmitz samling –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Louis Collins, USA –> Heritage Rare Coin Gallery (1990-1992) –> Antikören 11 (1992) –> Bengt Hemmingsson –> Bengt Svenssons samling (1992-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 733

(Foto från Schmitz katalog)

ex 2. 

“vorzüglich”

?–> Künker 293 (2017) –>?

(Foto Künker 293)

ex 3. 

“nearly extremly fine”

Carl Hjelms samling –> Bukowski 127 (1900) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1900-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1966) –> Hirsch 1 (1966) –> Frank Olrogs samling –>?–> Sten Törngrens samling –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1193) –>?

(Spinks foto)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

?–> Ahlströms lagerlista 40 (1972) –>?–> Antikören 19 (1996) –> Antikören 20 (1997) –>?

(Foto Antikören 20)

ex 5. 

kvalitet 1+/01, “svaga plantsrispor”

?–> Ahlström 20 (1979) –> Bjarne Ahlström –>?–> MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 6. 

kvalitet 1+/01

?–> Hirsch 3 (1975) –>?–> MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 7. 

kvalitet 1+, “repa”

?–> Ahlström 46 (1992) –>?–> Westerlunds Mynthandel –> O.Karlssons samling 

(Foto Ahlström 46)

ex 8. 

kvalitet 1+, “åtsidan med repor”

Henry Sandins samling –> Inga Frösell (1942-2007) –> Anders Frösells samling (2007-2009) –> MISAB 1 (2009) –>?

Henry Sandin var Anders Frösells morfar och han avled redan 1942. Samlingen ärvdes då av Sandins dotter Inga Frösell som förvaltade den till sin död 2007, och därefter övergick den till sonen Anders ägo. Samlingen var från början mycket omfattande men Inga Frösell avyttrade stora delar under sin tid som ägare. (Foto MISAB 1)

ex 9. 

kvalitet 1+, “obetydliga repor”

samling Bonde på Eriksberg (1918-2009) –> auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 10.

?–> MISAB 30 (2019) –> Hamrin –>?

(Foto MISAB 30)

ex 11.

?–> Holmasto 49 (1994) –>?

Dessvärre var endast frånsidan avbildad på detta ex, men några kantslag visar tydligt att det inte är samma som något av de andra. (Foto Holmasto 49)

ex 12. 

“varit hängd”

?–> “Rask” på Tradera (2012) –> “Fattigs” samling

(Rasks foto)

ex 13. 

kvalitet 1+

Harry Glück (1965) –> Per Hellströms samling (1965-1989) –> Per-Åke Hellströms samling

Ingen bild på denna, men den har inte varit till salu sedan 1965

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Bukowski 7 (1883) –> Bukowski

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Wedberg (1886-1912) –> Appelgren 16 (1912) kvalitet 1

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Bruun –> Berghman

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Holmberg

ex. Carl Lundström –> Holmberg 105 (1914) kvalitet 1

ex. Jan Sjödahl –> Holmberg 107 (1914) kvalitet 1

ex. Jan Sjödahl –> Holmberg 107 (1914) kvalitet 1 ett 2:a ex på auktionen

ex. Boberg lagerlista 1 (nov 1925) kvalitet 1+

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (dec 1925) kvalitet 1

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (aug 1926) kvalitet 1

ex. Boberg lagerlista 3 (1928) kvalitet 1

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935) kvalitet 1

ex. Ahlströms lagerlista 42 (1972) kvalitet 01

ex. Ahlströms lagerlista 50 (1975) kvalitet 1+, “repad”

ex. Schmitz –> Kristianstads NF:s auktion 24/1 1976 –> Sune Berggren kvalitet 7, repor   Auktionen avsåg Karl-Erik Schmitz första samling

ex. Ahlströms lagerlista 60 (1979) kvalitet 1+/01, “plantsrispor”