Falcoin.se

1873-1907

20 KR

Typ 1

20 KR  "SVERIGES O. NORGES"  utan hjärtsköld, kort omskrift                    1873-1875

Den korta omskriften syns tydligast på att den sista årtalssiffran ligger till höger om halsavskärningen, jämför med nedanstående bilder.

Typ 2

20 KR  "SVERIGES O. NORGES"  utan hjärtsköld, längre omskrift                1875-1876     (bild saknas)

Typ 3

20 KR  "SVERIGES O. NORGES"  med hjärtsköld     1876-1877

Den tredje typen av 20-kronan där man tillfört Bernadotteskölden på frånsidan. Mer om detta under "Read more"

Typ 4

20 KR  "SVERIGES OCH NORGES"  även ändrad frånsida     1877-1899

Den fjärde typen innebar att man började skriva ut ordet "OCH" i omskriften 

Typ 5

20 KR  åldrad bild men oförändrad frånsida     1900-1902

Typ 5 med det åldrade porträttet av Oscar II signerat Albert Lindström (AL)

Read More
10 KR

Typ 1

10 KR  "SVERIGES O. NORGES"  utan hjärtsköld     1873-1876

Till skillnad mot 20-kronorna så hade man bara en längd på omskriften för 10-kronorna dom första åren.

Typ 2

10 KR  SVERIGES OCH NORGES  med hjärtsköld     1876-1895

Dessutom började man skriva ut "OCH" i omskriften i samma veva som man införde hjärtskölden på frånsidan, vilket innebar att 10-kronorna har jämförelsevis färre varianter 1873-1876.

Typ 3

10 KR  åldrad bild men oförändrad frånsida     1901

Den sista 10-kronan i guld och tillika Oscar II:s vanligaste guldmynt

Read More
5 KR

Typ 1

5 KR  ungdomlig bild     1881-1899

Den första av 5-kronornas båda typer

Typ 2

5 KR  åldrad bild men oförändrad frånsida     1901

Typ 10  Två randvarianter finns av denna typ, slät respektive räfflad

Read More
Kast- och jubileumsmynt

Typ 1  kröningen 1873

Typ 1 som egentligen är en silvermedalj eftersom den saknar valör. Finns även som avslag i brons.

Typ 2  25-årig regering 1897

Typ 2

Typ 3  guldbröllopet 1907

Typ 3

Read More
2 KR

Typ 1-2  SVERIGES O. NORGES     1876-1878 och 1880

SMF delar in 2-kronorna 1876 i två typer beroende på typsnittet i omskriften. Det finns olika åsikter om man ska göra så eller inte, men för enkelhetens skull följer vi SMF i denna förteckning. Upplagan för dom båda typerna är inte särredovisad, men uppgick totalt till 370000 ex 1876, varav det mesta nog utgjordes av typ 2. (Foto MISAB 7)   

Typ 3  SVERIGES OCH NORGES  grov pärlkant     1878

1876 började man använda "OCH" i omskriften på 10-kronorna och 1877 på 20- och 1-kronorna. 1878 var det tänkt att man skulle göra detsamma med 2-kronorna, men av någon anledning blev man inte nöjd med resultatet eftersom typ 3 blev endast 1-årig och präglades i enbart 22300 ex. I stället fortsatte man prägla typ 2 i ytterligare 234000 ex fram till 1880 när typ 4 nedan lanserades. (Foto Bonde 1)

Typ 4  SVERIGES OCH NORGES  ändrad bild     1880

 

Nu visade det sig att även denna typ blev 1-årig, dock präglad i något större upplaga, 64684 ex. 1881-1889 förekom ingen prägling av 2-kronor. (Foto MISAB 7)

Typ 5  LA på halsavskärningen, ny bild med rakare hår     1890-1898

Mer nöjda blev man tydligen med typ 5 som användes 1890-1904 med en total upplaga på över 850000 ex, dock med 4 varianter avseende mindre variationer på porträttet.

Typ 6  SVERIGES VÄL  åldrad bild     1906-1907

Efter unionens upphörande blev typ 6 den sista typen av 2-kronor under Oscar II:s regeringstid med en upplaga på 313000 ex fördelat på 1806 och 1807.

Read More
1 KR

Typ 1  SVERIGES O. NORGES     1875-1876

Typ 1

Typ 2  SVERIGES OCH NORGES     1877-1889

Typ 2

Typ 3  L.A. på halsavskärningen, rakt hår     1890-1904   

Typ 3

Typ 4  SVERIGES VÄL  åldrad bild     1906-1907

Typ 4

Read More
50 ÖRE

Typ 1B  Tre varianter finns

Typ 1  BRÖDRAFOLKENS VÄL  liten valörsiffra

Typ 2  SVERIGES VÄL  stor valörsiffra

Typ 2A  Två varianter finns  

Read More
25 ÖRE

Typ 1  BRÖDRAFOLKENS VÄL  liten valörsiffra     1874-1878

Typ 1

Typ 2  BRÖDRAFOLKENS VÄL  stor valörsiffra     1880-1905

Typ 2

Typ 3  SVERIGES VÄL     1907

Typ 3

Read More
10 ÖRE

Typ 1  lagerkrans och liten valörsiffra   1874-1876

Typ 1

Typ 2  utan krans, stor valörsiffra

Typ 2

Typ 3  SVERIGES VÄL     1907

TYP 3

Read More
5 ÖRE

I motsats till SMF (som utgår från textlängden) så indelar jag varianterna med utgångspunkt från 4 krontyper. "Kort Text" och "Lång Text" har två krontyper var. Den 5:e typen är "SVERIGES VÄL" som kom efter att unionen med Norge upphört 1905. Mer om detta under "Read more".

Typ 1-2  kort text     1874-1889

TYP 2A

Typ 3-4  lång text     1888-1905

TYP 4A

Typ 5  SVERIGES VÄL     1906-1907

TYP 5

Read More
2 ÖRE

TYP 1  kort text i valspråket     1874-1878

Typ 1

TYP 2  lång text i valspråket     1877-1905

Typ 2

 

TYP 3  SVERIGES VÄL     1906-1907 

Typ 3

Read More
1 ÖRE

TYP 1  kort text i valspråket, smal öretext

Typ 1

TYP 2  lång text i valspråket, valörsidan som Typ 1

Typ 2

TYP 3  Extra lång text i valspråket, valörsidan som Typ 1 och 2     1879     (bild saknas)

Typ 4  Lång text i valspråket, bred öretext     1880     (bild saknas)

Typ 5  Extra lång text i valspråket, bred öretext     1880-1905

Typ 5

TYP 6  SVERIGES VÄL     1906-1907 

Typ 6

Read More
print