Falcoin.se

Provpräglingar Oscar I

Specie-Riksgälds

1/16 RIKSDALER SPECIE-12 SKILLING 1845     2 varianter

    Silver   17,7 mm   2,3 g   slät rand   med år     (SMF P1a)     XR

    Silver   17,7 mm   2,3 g   slät rand   utan år     (SMF P1b)     XR

Bilden är scannad ur SMF och inte världens tydligaste men man ser i alla fall den dubbla valören på frånsidan. Provmyntet har samma diameter (17,7 mm) som dom ordinarie präglingarna av 1/16-RdSp men är något tyngre, 2,3 g i stället för 2,13 g

Riksdaler Specie

1 RIKSDALER SP. 1855 med porträtt som 4 RdRm, ordinarie frånsida

    Silver     38,8 mm     34,0 g     randskrift     (SMF P2)     XR  

Bilden till P2 är hämtad från Hagander 1:193 och har en helt annan skärpa. Myntet är förmodligen unikt i privat ägo, åtminstone i denna kvalitet, och betingade det aktningsvärda priset 26000 euro + provision vilket i svenska pengar motsvarade ungefär 287500 kr totalt.

Riksdaler Riksmynt

4 RIKSDALER RIKSMYNT 1855 utan mm

    Silver     39,1 mm     34,0 g     randskrift     (SMF P5)     XR

Foto saknas men enda skillnaden mot ordinarie präglingar av 4 RdRm 1855 är att myntmästarmärket glömts bort. Om detta är ett myntprov har länge diskuterats, det skulle lika gärna kunna vara en variant av dom sällsynta ordinarie präglingarna, men redan Oldenburg upptog dem som myntprov och så har det fortsatt.

Skilling Banco

4 SKILLING BANCO 1844 märkt PROJECT PENNING, kungaporträtt

    Koppar     37,2 mm     25,1 g     slät rand     (SMF P10a)     XR

    Koppar     37,2 mm     25,1 g     räfflad rand     (SMF P10b)     XR

Porträttstampen som använts på P10 är densamma som också användes på P13, P18 och P20.          (Foto SMF)

4 SKILLING BANCO 1844 märkt PROJECT PENNING, monogram

    Koppar     37,2 mm     25,1 g     slät rand     (SMF P11a)

    Koppar     37,2 mm     25,1 g     räfflad rand     (SMF P11b)     XR

Galvanokopior förekommer av dessa provmynt vilket kan avslöjas om man tittar på randen. På kopiorna finns där en tunn skarv som visar att två halvor satts samman. Bilden är lånad från MISAB 2:396 (ex Rosenlund)  Pris 8700 kr + provision.

4 SKILLING BANCO utan år och utan valör, porträtt utan omskrift

    Koppar     37,2 mm     25,1 g     räfflad rand     (SMF P12)     XR

Av denna sällsynta typ finns ingen bild, varken i SM-boken eller i SMF

4 SKILLING BANCO utan år och utan valör, inget porträtt

    Mässing     13,5 mm     0,8 g     slät rand     (SMF P3)     XR

    Silver     13,5 mm     1,0 g     tom frånsida     (SMF P4)     XR

Dom ordinarie 4 Skilling Banco är ju stora otympliga kopparmynt och kontrasten mot dessa små provmynt är slående. 4 SkB och 1/32 RdSp hade samma värde och ändå användes valörerna parallellt 1852-1855. Måhända var dessa provmynt ett alternativ man övervägde innan 1/32 RdSp började präglas i slutet av 1851. I så fall borde ju präglingsåret för dessa vara 1851 och inte 1852 som SMF antyder.

Cent

10 CENT utan år, porträtt, räfflad rand     2 varianter

   Koppar   37,2 mm   22,5 g   motvända sidor     (SMF P13a)     XR

   Koppar   37,2 mm   22,5 g   likvända sidor     (SMF P13b)     XR    

Alla Oscars provmynt i centräkning saknar årtal men är förmodligen präglade 1844. Porträttstampen är densamma som också användes på P10, P18 och P20.     Foto MISAB 6:918  Pris 37000 kr + provision

5 CENT utan år, porträtt, slät rand     3 varianter

    Koppar     31 mm     11 g     motvända sidor     (SMF P14a)     XR

    Koppar     31 mm     15 g     motvända sidor     (SMF P14b)     XR

    Koppar     31 mm     11 g     likvända sidor     (SMF P14c)     XR

Viktskillnaderna beror naturligtvis på plantsens tjocklek. Troligen präglad 1844.     (Foto SMF)

Lägg också märke till den breda kanten på åtsidan vilken beror på att man använt samma stamp som på 2 cent här nedan.

2 CENT utan år, porträtt, slät rand

    Koppar     24,4 mm     7,5 g     motvända sidor     (SMF P15)     XR

Mycket trevligt exemplar! (Foto Markus Sandgren)

1 CENT utan år, monogram, slät rand

    Koppar     19,8 mm     4,5 g     likvända sidor     (SMF P16)     XR

På 1-centaren har man bytt ut porträttet mot ett monogram. (Foto Markus Sandgren)

1/2 CENT utan år, monogram, slät rand

    Koppar     16,1 mm     2,4 g     motvända sidor     (SMF P17a)     XR

    Koppar     16,1 mm     ca 3 g     motvända sidor     (SMF P17b)     XR

Viktskillnaderna beror på olika plantstjocklek. Förmodligen präglad 1844.     (Foto SMF)

Skilling Riksgälds

4 SKILLING 1845 märkt PROJECT PENNING 

    Koppar     37,2 mm     25,0 g     slät rand     (SMF P18)     XR

1 ex finns på KMK och det är förmodligen unikt. Porträttstampen är densamma som också användes på P10, P13 och P20          (Foto SMF)

Att valören är Skilling Riksgäld ser man på att ordet "BANCO" saknas.

2 SKILLING 1845 märkt PROJECT PENNING

    Koppar     31,0 mm     15,2 g     slät rand     (SMF P19)     XR

Även i detta fallet finns ett förmodligen unikt ex på KMK. Porträttstampen har också använts på P21.     (Foto SMF)

Penningar

10 PENNINGAR utan år

    Koppar     37,2 mm     25 g     slät rand     (SMF P20)     XR

P20 är präglad med samma åtsidesstamp som P10, P13 och P18 här ovan, utan årtal men förmodligen 1847-1848.     (Foto SMF)

5 PENNINGAR utan år

    Koppar     31,0 mm     15,1 g     slät rand     (SMF P21)     XR

P21 är utan årtal men förmodligen präglad 1847 eller 1848. Porträttstampen har också använts på P19.     (Foto SMF)

Öre

10 ÖRE utan år märkt "200 R AF 100 SK", motvända sidor

    Brons     37,2 mm     21,0 g     slät rand     (SMF P22)

Ex Rosenlund. Foto MISAB 2:397  Pris 6500 kr + provision

På MISAB 6:919 såldes ett annat ex för 10000 kr + provision

Både denna och nedanstående P23 är troligen präglade 1853 eller 1854

10 ÖRE utan år märkt "250 Rd AF 100 U", motvända sidor

    Brons     33,5 mm     17,0 g     slät rand     (SMF P23)

Något mindre till formatet än föregående     (Foto SMF)

5 ÖRE utan år märkt "200 Rd AF 100 U", motvända sidor     2 varianter

    Brons     33,5 mm     10,6 g     slät rand     (SMF P24a)

    Brons     33,5 mm     17,6 g     slät rand     (SMF P24b)     XR

Fotot är lånat från MISAB 6:920 som visar ett ex med vikten 10,64 g. Priset blev 3600 kr + provision vilket var förvånansvärt lågt. Svagprägling är vanlig på denna typ som förmodligen är präglad 1853-1854

5 ÖRE utan år märkt "250 RD AF 100 U", motvända sidor

    Brons     28,0 mm     8,4 g     slät rand     (SMF P25)

Foto MISAB 2:399  ex Rosenlund  Pris 2000 kr + provision

Utan år men förmodligen präglad någon gång 1853-1854. Enligt SM-boken förekommer även denna variant på tjockare plants     SM163b

Myntplants utan år märkt "5.Ö."   tom frånsida 

    Brons     30,0 mm     16,9 g     slät rand     (SMF P26)     XR

(Foto SMF)

2 ÖRE 1854 märkt "150 RD AF 100 U", motvända sidor

    Brons     24,5 mm     5,6 g     slät rand     (SMF P27b)     XR

Foto saknas

2 ÖRE utan år märkt "150 RD AF 100 U", motvända sidor

    Brons     24,5 mm     5,6 g     slät rand     (SMF P27a)

    Brons     24,5 mm     7,1 g     slät rand     (SMF P27c)     XR

Foto MISAB 6:921 och priset blev 3600 kr + provision

P27b har årtalet 1854 präglat på frånsidan och dom båda andra varianterna är troligen också präglade detta år, eller möjligen året före.

2 ÖRE 1853 märkt "200 RD AF 100 U", motvända sidor

    Brons     22,0 mm     4,2 g     slät rand     (SMF P28a)

    Brons     22,0 mm     4,2 g     räfflad rand     (SMF P28b)

Foto MISAB 2:400  ex Rosenlund  Pris 3700 kr + provision

1 ÖRE 1853 märkt "200 RD", kungabild

    Brons     17,5 mm     2,1 g     slät rand     (SMF P29)

(Foto SMF)

1 ÖRE utan år märkt "150 RD AF 100 U", monogram

    Brons     20,0 mm     2,8 g     slät rand     (SMF P30)

P30 är präglad 1853 eller möjligen 1854

1 ÖRE 1853 märkt "125 RD", monogram

    Brons     20,0 mm     3,3 g     slät rand     (SMF P31)

Foto MISAB 6:922 som såldes för 1800 kr + provision

Myntplants utan år märkt "1.Ö.", tom frånsida

     Brons     21,0 mm     3,3 g     slät rand     (SMF P32)     XR

(Foto SMF)

1/2 ÖRE utan år märkt "200 RD", porträtt

     Brons     14,0 mm     1,0 g     slät rand     (SMF P33)

Utan år men förmodligen präglad 1853-1854

1/2 ÖRE utan år märkt "150 RD", monogram

    Brons     16,0 mm     1,4 g     slät rand     (SMF P34)

    Brons     16,0 mm     2,36 g    slät rand     (SMF--)     XR

Foto MISAB 2:403  ex Rosenlund   Pris 2700 kr + provision

Utan år men förmodligen präglad 1853-1854.

1/2 ÖRE utan år märkt "125 RD", monogram

    Brons     16,0 mm     1,7 g     slät rand     (SMF P35)

Foto MISAB 6:924 med prislappen 1100 kr + provision

Myntplants utan år märkt "1/2.Ö.", tom frånsida

    Brons     17,5 mm     1,7 g     slät rand     (SMF P36)     XR

(Foto SMF)

Övriga myntprov

Myntplants utan år märkta med valör, tom frånsida     4 varianter

1/8     silver     22 mm     6,4 g     slät rand     (SMF P6)     XR

1/16     silver     19,5 mm     3,2 g     slät rand     (SMF P7)     XR

1/32     silver     17,0 mm     1,7 g     slät rand     (SMF P8)     XR

1/64     silver     15,0 mm     1,1 g     slät rand     (SMF P9)     XR

Fotot lånat från SMF 

print