Falcoin.se

1855-1859

2 Dukater

2 Dukater     1857

1. och 2-Dukaterna var dom enda valörerna som överlevde myntreformen 1855. För 2-dukaten blev dock upplagan mycket begränsad, endast 763 exemplar. Enda anledningen till att jag tagit med dem här är att man 1855 även fick en ny myntmästare, Sebastian Tham med myntmästarmärket ST. Presentationen under "Read more" är dock gemensam för dom tre präglingsåren 1850, 1852 och 1857. (Foto Hagander 3:7694)

Read More
1 Dukat

1 Dukat     1856-1859

1-dukaten var tillsammans med 2-dukaten den enda valör som överlevde myntreformen 1855 och därför är variantförteckningen under "Read more" gemensam för hela perioden 1844-1859.

Read More
4 Riksdaler Riksmynt

4 Riksdaler Riksmynt     1855-1859

Typ 2, den lättare varianten. Typ 1 tillhör Oskar I:s allra svåraste mynttyper.

Typ 1  omskrift med smala bokstäver, litet lutande ST     1855-1856     (bild saknas)

Typ 2  omskrift med större och bredare bokstäver,stort rakt ställt ST     1856-1859

2 Riksdaler Riksmynt

2 Riksdaler Riksmynt     1857

1857 var ett typår då alla dom nya valörerna präglades. Som det skulle visa sig så blev det enda året med Oskar I:s bild för 2 och 1 Riksdaler Riksmynt samt för 50-öringen.

Inga varianter för denna typ.

1 Riksdaler Riksmynt

1 Riksdaler Riksmynt     1857

Typmynt med två varianter upptagna under "Read more".

Read More
Kastmynt

Minnesmedalj

Utdelad vid konungens begravning     1859

Större bilder under "Read more"

Read More
50 ÖRE

50 ÖRE     1857

Den första 50-öringen var nog ganska lätt att anamma för folket, ungefär samma vikt, diameter och värde som 1/8 Riksdaler Specie. I år, 153 år senare, präglas den sista 50-öringen! Ett gravöl vore inte helt fel....

Ett typmynt helt utan varianter.

25 ÖRE

25 ÖRE

Den första 25-öringen med oregelbunden krans förtjänar, pga sin mångfald av varianter, ett eget kapitel i vilken myntförteckning som helst. Hamrin har i SMF påvisat 4 varianter på porträttsidan och 7 varianter på kranssidan. Sammanlagt med olika kombinationer av åtsida och frånsida, ompunsningar och årtal, så finns inte mindre än 27 varianter medtagna. I min förteckning där ompunsningar och årtal inte räknas, finns fortfarande 15 varianter medtagna under "Read more".

Typ 1  oregelbunden krans och stor krona     1855-1857

Typ 2  regelbunden krans och liten krona     1857-1859

Read More
10 ÖRE

Typ 1  oregelbunden krans     1855

Typ 1D

Typ 2  Regelbunden krans     1857-1859

 

Typ 2A

10-öringarna 1855 uppvisar, i likhet med 25-öringarna, en mångfalld av varianter, men här är antalet blad alltid detsamma: 1333-3331 räknat från vänster med bindestrecket på rosettens plats. I stället är det antalet bär som varierar. Däremot saknas egentliga varianter för Typ 2 1857-1859     Mer om detta under "Read more". 

Read More
5 ÖRE

5 ÖRE     1857-1858

Av Oscar I:s 5-öringar känner vi till 3 varianter och bilden visar 1B med kort text som upptäcktes på MISAB 3.   

Read More
2 ÖRE

2 ÖRE     1856-1858

Typ 2B Sex varianter medtagna som grundar sig på åtsidans omskrift och frånsidans antal blad i kransen. Läs mer under "Read more"!

Typ 1  texten nära kanten och locken under G i GÖTH     1856-1857

Typ 2  texten längre från kanten och locken under punkten efter NORR     1857

Typ 3  texten längre från kanten och locken under G i GÖTH     1857-1858

Read More
1 ÖRE

1 ÖRE     1856-1858

Bara en huvudtyp för 1-öringarna, men i SMF finns sammanlagt 21 varianter medtagna för dom tre åren, dom flesta är olika former av ompunsningar. I min förteckning, under "Read more", har jag endast tagit med två varianter, med avseende på antalet blad i kransen.

Read More
1/2 ÖRE

1/2 ÖRE     1856-1858

SMF har tagit med 16 varianter av halvöringarna, men dom flesta är med avseende på diverse ompunsningar och endast 3 är relevanta i min förteckning.

Read More
print