Falcoin.se

1844-1855

4 Dukater

4 Dukater     1846, 1850 och 1852

4 dukater är Oscars exklusivaste valör. Den totala upplagan är inte helt känd men torde endast knappt överstiga 1000 ex fördelade på 3 år. Svåraste årtalet är 1852 som betecknas XR. Fotot har jag fått från en samlarkollega.

Read More
2 Dukater

2 Dukater     

2-dukaterna präglades under Oscar I endast 1850, 1852 och 1857 och då i knappt 2000 ex totalt. Två varianter med avseende på myntmästarmärket presenteras under "Read more". (Foto Hagander 2:5186)

Read More

1 Dukat

1 Dukat

Typ 1  brett huvud     1844-1845

Oscars I:s dukat med brett huvud är en 2-års typ med mycket sned fördelning mellan åren. Den totala upplagan är okänd (upplagan 1845 särredovisas inte mellan brett och smalt huvud) men torde uppgå till minst 20000 ex varav endast ca 950 av dessa präglades första året. Av 1844 års dukater återstår i våra dagar endast en handfull exemplar vilket gör detta till en av Oscar I:s största årgångsrariteter. Bilden är lånad av en samlarkollega.

Typ 2  smalt huvud     1845-1859

Typ 2 med smalt huvud är betydligt mer frekvent med en total upplaga på uppemot 340000 ex fördelade på 15 år 1845-1859. Dukaten var därmed, tillsammans med 2-dukaten, den enda valören som överlevde myntreformen 1855. Variantförteckningen under "Read more" är därför gemensam med perioden 1855-1859.   

Read More
1 Riksdaler Specie

1 Riksdaler Specie 

Typ 1  brett huvud     1844-1845

Typ 2  smalt huvud     1845-1848 och 1850-1855     (bild saknas)

Read More
1/2 Riksdaler Specie

1/2 Riksdaler Specie     1845, 1846, 1848 och 1852

Samtliga årtal är punsade på 1845. Exemplar av 1852 tillhör Oscar I:s stora rariteter, mer info under "Read more".

Read More
1/4 Riksdaler Specie

1/4 Riksdaler Specie      1846, 1848 och 1852

Inga varianter förutom årtalen, men 1852 är en årgångsraritet. Mer info om detta under "Read more".

Read More
1/8 Riksdaler Specie

1/8 Riksdaler Specie     1852

1852 präglades en unik serie av mynt, samtliga valörer från 4 Dukater till 1/6 Skilling Banco. 4 och 2 dukater samt 1/2 och 1/4 Riksdaler Specie är betecknade som XR för detta årtal, och 1/8 Riksdaler Specie är ett typmynt som enbart präglades detta år.

1/16 Riksdaler Specie

Typ 1  1/16 Riksdaler Specie     1845-1846, 1848-1852 och 1855

1/16 Riksdaler Specie, det mynt som både till storlek och värde föregick 25-öringen

1/32 Riksdaler Specie

1/32 Riksdaler Specie     1851-1853

Två varianter av mm AG finns på denna mynttyp: litet AG (1851-1853) och stort AG (1853)

Read More
4 Skilling Banco

4 Skilling Banco

Typ 1A med litet BANCO. Detta stora kopparmynt (37,2 mm och 25,2 gram)hade alltså samma värde som det lilla silvermyntet 1/32 Riksdaler Specie (14 mm och 1,06 gram) som präglades parallellt 1851-1853

Det finns två varianter medtagna i SMF: litet BANCO (1849-1855) och stort hopträngt BANCO (1855)

2 Skilling Banco

2 Skilling Banco

Typ 1 med det breda huvudet

Typ 1  brett huvud     1844-1845

Typ 2  smalt huvud     1845-1855 

Read More
1 Skilling Banco

1 Skilling Banco

Två undertyper finns av denna valör och bilden visar den med bredare huvud.

Typ 1  brett huvud     1844-1845

Typ 2  smalt huvud     1847-1855

Read More
2/3 Skilling Banco

Typ 1  brett huvud     1844-1845

Den första typen med brett huvud

Typ 2  smalt huvud     1845-1855

Smalare huvud

Read More
1/3 Skilling Banco

1/3 Skilling Banco

Typ 1A

Enbart en huvudtyp, men jag har tagit med 6 varianter i min förteckning

Read More
1/6 Skilling Banco

1/6 Skilling Banco

Enbart 1 typ av det minsta skillingmyntet, men däremot har jag tagit med 6 olika varianter

 

Read More
print