Falcoin.se

1830-1844

4 Dukater

  

Karl XIV Johans 4-dukater präglades totalt i mer än 10700 ex fördelade på 5 årtal. Detta är ungefär 10 gånger den upplaga som senare präglades under Oscar I:s regeringsperiod men ändå är förekomsten idag ganska lika. Mer om detta under "Read more". (Foto Hagander 1:6165)

Read More
2 Dukater

Typ 1  mindre diameter     1830

Karl XIV Johans första 2-dukat, präglad med 1-dukats stamp till den dubbla vikten. Mer om detta i privat ägo unika mynt under "Read more"! (Bilden lånad från Hagander 2) 

Typ 2  större diameter     1836-1837, 1838-1839 och 1842-1843.

Typ 2 med den större diameter som senare blev standard. Två varianter med avseende på myntmästarmärket presenteras under "Read more".

Read More
1 Dukat

1 Dukat     1830-1843

Den första dukattypen efter att man började med ringpräglingen. Finns med mm CB och mm AG.

Read More
1 Riksdaler Specie

1 Riksdaler Specie

Typ 1  krönt sköld med stora riksvapnet     1831-1842

Fyra olika randskriftsvarianter förekommer, bild på dem finns under "Read more"     (Foto Hagander 3:7690)

Typ 2  krönt sköld med sveakronor     1842-1843

"Stora riksvapnet" som sedan 1827 prytt frånsidan på riksdalrarna är nu utbytt till "lilla riksvapnet" med tre kronor på skölden. Myntet på bilden med årtalet 1842 är unikt i privat ägo, mer om detta under "Read more". Fotot lånat från Hagander 3:7693.

Read More
1/2 Riksdaler Specie

1/2 Riksdaler Specie     1831-1838

Två varianter med avseende på myntmästarmärket, CB och AG, finns av denna typ. 1/2 Riksdaler Specie med mm AG präglades endast 1838 och då i mycket begränsad omfattning, ett XR-mynt

Read More
1/4 Riksdaler Specie

1/4 Riksdaler Specie     1830-1838

Av denna typ finns enbart några varianter med avseende på ompunsnigar, och är därför inte medtagna i min förteckning. Större bilder finns i alla fall under "Read more".

Read More
1/8 Riksdaler Specie

1/8 Riksdaler Specie     1830-1837

Fyra varianter med avseende på randskyddet finns av denna typ

Read More
1/12 Riksdaler Specie

1/12 Riksdaler Specie     1831-1833

Inga varianter förekommer på denna typ förutom årtalen. Större bilder under "Read more"

Read More
1/16 Riksdaler Specie

1/16 Riksdaler Specie     1835-1836

Inga varianter förekommer förutom årtalen. Större bilder under "Read more".

Read More
Minnesmedalj

Minnesmedalj     1844

Utkastad vid konungens begravning i Riddarholmskyrkan 26/4 1844. Mer info under "Read more".

Read More
2 Skilling Banco

2 Skilling Banco

Typ 1  tät krans     1835-1836

Typ 2  gles krans     1836-1843

Read More
1 Skilling Banco

1 Skilling Banco

Typ 1  tät krans     1835

Typ 2  gles krans     1835-1843

Typ 2 med den glesa kransen. Större bilder under "Read more"

 

Read More
2/3 Skilling Banco

2/3 Skilling Banco

Typ 1  tät krans     1835     (bild saknas)

Typ 2  ´gles krans     1836-1843

Typ 2A med normalstort BANCO. Det ska även finnas ett mindre BANCO, men det har jag ännu inte sett så jag vet inte om det är något att sukta efter.

Read More
1/3 Skilling Banco

1/3 Skilling Banco

Typ 1  tät krans     1835     (bilder saknas)

Typ 2  gles krans     1836-1843

Typ 2D  valören har ett flertal varianter med avseende på antalet pärlor i kronbågarna

Read More
1/6 Skilling Banco

1/6 Skilling Banco     1835-1844

Minsta Skilling Banco-valören under Karl XIV Johans regeringstid. Endast 1 variant värd att notera, nämligen 1836 med likvänd stampställning, alltså 0 grader. Man behöll också den täta kransen oförändrad perioden ut. Tyvärr använde man kransar av olika växter på dom olika valörerna, så att jämföra tät krans på 1/6 SkB med gles krans på tex 1/3 SkB blir missvisande.

Read More
print