Falcoin.se

1818-1830

KARL XIV JOHAN
1 Dukat

1 Dukat

Typ 1C mellanstor bild

Dukaten var på den här tiden en internationell valuta. Den präglades i en rad olika länder och finvikten var överallt densamma, ca 3,4 g, vilket gjorde myntet mycket lämpligt att cirkulera över gränserna. Dåtidens Euro!

Typ 1  krönt rektangulär sköld med sveakronor     1818-1829

Det finns tre varianter med avseende på bildstorleken

Read More
1 Riksdaler

1 Riksdaler

Typ 1  krönt sköld med sveakronor     1818-1827

Ett exemplar från 1823 av Karl XIV Johans första riksdalerserie

Read More
Karl XIII:s bild

Typ 2  med Karl XIII:s bild     1820

Den märkliga riksdalern 1820 med Karl XIII:s bild. Mer om detta under "Read more".  (Foto Hagander 2)

Read More
Jubileumsriksdalern 1821

Typ 3  Jubileumsmynt,  Gustav Vasas befrielsekrig 300 år     1821

Typ 3  Jubileumsriksdalern 1821 med randskriften "GLORIA IN EXCELSIS DEO"

Read More
1 Riksdaler med Troyska ass

Typ 4  krönt sköld med stora riksvapnet, ringpräglat     1827 och 1829

Den första ringpräglade riksdalern som gick i cirkulation, i dagligt tal kallad "Troyska ass". 4 varianter redovisade under "Read more". (Foto Gabriel Hildebrand)

Read More
1/3 Riksdaler

1/3 Riksdaler     1827-1829

Typ 1B med 4 pärlor i kronans mittbåge

Read More
1/6 Riksdaler

1/6 Riksdaler

Typ 1  krönt sköld med sveakronor     1819 och 1826     (bild saknas)

Typ 2  krönt sköld med stora riksvapnet, ringpräglat     1828-1829

  Typ 2A med vanlig vertikalt räfflad rand 

Read More
Kastmynt

1/3 Riksdaler     1818

Utkastad vid konungens kröning i Storkyrkan 11/5 1818. I Nordisk Numismatisk Årsbok

Read More
1 Skilling

1 Skilling

Typ 1  Stampar graverade av K G Norman, Avesta, låg kungakrona     1819-1822

Typ 2  Stampar graverade av M Frumerie, Stockholm, hög kungakrona     1825-1830

Typ 2A med kolon (:) mellan rutorna i kronringen

Read More
1/2 Skilling

1/2 Skilling

Typ 1  Stampar graverade av Karl Gustav Norman     1819-1822

Halvskilling 1820, inga varianter under KG Normans period 1819-1822

Typ 2  Åtsidan graverad av Christopher Norman, frånsidan graverad av KG Norman     1822     (bild saknas)

Typ 3  Stampar graverade av Christopher Norman     1824     (bild saknas)

Christopher Norman, äldre bror till gravören Carl Erik Norman, var egentligen valsmästare men verkade i två perioder som tillfällig myntgravör vid myntverket i Avesta. Första gången var 1808 när brodern avlidit vid en drunkningsolycka i Dalälven. Senare samma år fick Christophers son Carl Gustav Norman tjänsten som ordinarie myntgravör. Den senare innehade sedan tjänsten tills han 1822 drabbades av en svår sjukdom, från vilken han aldrig tillfrisknade utan avled 1824 (eller 1823, uppgifterna är något oklara). Eftersom man i det läget stod utan myntgravör i Avesta övertalades fadern Christopher att återigen som vikarie. Denne var dock vid det laget en gammal man med ostadig hand vilket tydligt syns på de av honom graverade stamparna. Bokstäver, monogram och andra detaljer är snett och oregelbundet inpunsade. Efter mycket kritik för dom dåliga mynten började myntverket i slutet av 1824 att skicka efter stampar från Stockholm där dom graverades av Mauritz Frumeire.

Typ 4  Stampar graverade av Mauritz Frumerie     1825-1830

Typ 4A med 5 rutor och 4 punkter i kronringen

Read More
1/4 Skilling

1/4 Skilling

Typ 1  Stampar graverade av Karl Gustav Norman     1819-1821

Typ 2  Stampar graverade av Christopher Norman     1824     (bild saknas)

Typ 3  Åtsidan graverad av Mauritz Frumerie, frånsidan av C Norman     1824

Typ 3 av 1820-talets 1/4-skillingmynt är lätt att känna igen pga stampklumpen under kronan. Den stampen, som troligen var den första som sändes från Stockholm till Avesta, gick tidigt sönder.

Typ 4  Stampar graverade av Mauritz Frumerie     1824-1830

Typ 4A  Både rutor och punkter i kronringen samt sluten valörfyra

Read More
1/6 Skilling

1/6 Skilling

Tre varianter av dessa 1/6-skillingar är medtagna under "Read more"    

Read More
1/12 Skilling

1/12 Skilling

Typ 1B med riksäpple och utritad kronbotten (något svagpräglat i detta fall)

Read More
Palmkvistserien

Palmkvistserien 

Palmkvistserien kallas en serie i ring präglade kopparmynt från åren 1832-1833 i valörerna 1, 1/2, 1/4 och 1/6 skilling. De har fått sitt namn av att på frånsidan under valören finns ett par palmkvistar (dock ej på 1/6 skilling, som i övrigt är av samma typ). Detta är dom sista präglade mynten av valören Skilling, och i lite av en "felande länk" till Skilling Banco-perioden.

Typ 1  1 Skilling     1832

Den näst svåraste av alla skillingtyperna, bara skillingbancon 1835 med tät krans är värre

Typ 2  1/2 Skilling     1832-1833

1/2-skillingen är i princip att betrakta som ettårig eftersom ex från 1833 är betecknade som XR

Typ 3  1/4 Skilling     1832-1833

1/4-skillingen var den enda valören i serien som präglades i stor mängd 1833. Alla är dock punsade med 1833/1832 i stampen, så det gjordes inga nya stampar detta år.

Typ 4  1/6 Skilling     1832

Typ 4C  För 1/6 Skilling, den minsta valören i serien, exprimenterade man lite med både porträtt och rand, och därför finns det 3 varianter med årtalet 1832. 

Read More
print