Falcoin.se

Plåtmynt

4 Daler sm Avesta 1716-1717

Typ 39a-b    

4 Daler sm     med fyrkantig mittstämpel

Avesta (och Stockholm)     1716-1717     3,023 kg     ca 26x28 cm     koppar

Den rutformiga mittstämpeln anger att det är 1715 års myntordning som gäller..

Nr 154-157.

Read More
4 Daler sm Avesta 1718

Typ 40

4 Daler sm     med trekantig mittstämpel

Avesta     1718     3,023 kg     ca 26x28 cm     koppar

(Foton från SM-boken)

Nr 158.

Read More
3 Daler sm värdehöjd från 2 Daler sm

Typ 41

3 Daler sm     värdehöjd 1718 från 2 Daler sm

Avesta     1710-1715     2,267 kg     varierande mått     koppar

Motstämplad i Stockholm 1718

17/5 1715 blev det en ny myntordning som innebar att vikten på plåtmynten reducerades med en tredjedel. Äldre plåtar blev därmed mer värda än de nya och blev därför motstämplade med en 50% högre valör.

Nr 159-164.

Read More
2 Daler sm 1700-1701 (Kengis)

Typ 42

2 Daler sm     myntort Kengis

Kengis     1700-1701     2,721 kg     varierande storlek     koppar

Av koppar från Svappavara. AIR i mittstämpeln vilket står för brukets grundläggare A. och I. Reenstierna.

Nr 165-166.

Read More
2 Daler sm 1702

Typ 43

2 Daler sm     tre stjärnor i mittstämpeln

Avesta     1702     2,721 kg     varierande storlek     koppar

Tre stjärnor i mittstämpeln betyder att kopparn kommer från privilegierade kopparverk eller från enskilda personer.

Nr 167.

Read More
2 Daler sm 1709 års myntordning

Typ 44-47

2 Daler sm     1710-1715  (ny myntordning)

Avesta     1710-1715     2,267 kg     varierande storlek     koppar

1709 blev det en ny myntordning och då reducerades vikten på plåtmynten.

Nr 168-182.

Read More
2 Daler sm av kanonmetall 1714-1716

Typ 48a-b

2 Daler sm     av kanonmetall

Stockholm     1714-1716     2,267 kg     varierande storlek     kanonmetall

Gjutna av kanonmetall från Stockholm och Karlskrona.

Nr 183-186.

Read More
2 Daler sm 1716-1717

Typ 49a-b

2 Daler sm     fyrkantig mittstämpel

Avesta     1716-1717     1,511 kg     varierande storlek     koppar

Nya motiv till båda stämplarna

Nr 187-190.

Read More
2 Daler sm 1718

Typ 50

2 Daler sm     trekantig mittstämpel

Avesta     1718     1,511 kg     varierande storlek     koppar

Svealands vapen i hörnstämplarna och Götalands vapen i mittstämpeln.

Nr 191.

Read More
1½ Daler sm värdehöjd från 1 Daler sm

Typ 51-52

1½ Daler sm     värdehöjd 1718 från 1 Daler sm

Avesta     1710-1713 och 1717     1,134 kg     varierande storlek     koppar

Motstämplad i Stockholm 1718

17/5 1715 infördes en ny myntordning som innebar att vikten på plåtmynten reducerades med 1/3. Äldre plåtar blev därmed mer värda än de nya och motstämplades därför med en 50% högre valör.

Nr 192-197.     

Read More
1 Daler sm 1702

Typ 53

1 Daler sm     1702

Kengis     1702     1,360 kg     varierande storlek     koppar

Bild saknas på stämplarna till 1 Daler sm 1702, vilket kanske inte är så konstigt eftersom den är mycket sällsynt.

Nr 198.

Read More
1 Daler sm 1709 års myntordning

Typ 54-56

1 Daler sm     1710-1715 (ny myntordning)

Avesta     1710-1715     1,134 kg     varierande storlek     koppar

Korslagda pilar i mittstämpeln betyder att kopparn kommer från Garpenberg.

Nr 199-206.

Read More
1 Daler sm av kanonmetall 1715

Typ 57

1 Daler sm     av kanonmetall

Stockholm     1715     1,134 kg     ca 125x128 mm     kanonmetall

Valören 1 Daler sm av kanonmetall tillverkades endast 1715.

Nr 207.

Read More
1 Daler sm 1715-1717

Typ 58a-b

1 Daler sm     fyrkantig mittstämpel

Avesta     1715-1717     0,756 kg     varierande storlek     koppar

Fyrkantig mittstämpel betyder att det är 1715 års myntordning som gäller.

Nr 208-213.

Read More
1 Daler sm 1718

Typ 59

1 Daler sm     med trekantig mittstämpel 1718

Avesta     1718     0,756 kg     varierande storlek     koppar

Den trekantiga mittstämpeln förekommer endast 1718.

Nr 214.

Read More
3/4 Daler sm värdehöjd från 1/2 Daler sm

Typ 60-61

3/4 Daler sm     värdehöjd 1718 från 1/2 Daler sm

Avesta     1710-1714     0,567 kg     varierande storlek     koppar

Motstämplad i Stockholm 1718

17/5 1715 infördes en ny myntordning som innebar att vikten på plåtmynten reducerades med 1/3. Äldre plåtar blev därmed mer värda än de nya och motstämplades därför med en 50% högre valör.

Nr 215-219.

Read More
1/2 Daler sm 1709 års myntordning

Typ 56-57

1/2 Daler sm     1710-1715

Avesta     1710-1715     0,567 kg     varierande storlek     koppar

Det finns två typer varav bilden visar den med korslagda pilar i mittstämpeln.

Nr 220-229.

Read More
1/2 Daler sm 1715-1717

Typ 58

2 Daler sm     1715-1718

Avesta     1715-1718     0,378 kg     varierande storlek     koppar

Mittstämpeln gjordes fyrkantig för att markera att det var 1715 års myntordning som gällde.

Nr 230-235.

Read More
1/2 Daler sm 1718

Typ 59

1/2 Daler sm     1718

Avesta     1718     0,378 kg     varierande storlek     koppar

I samband med motstämplingen av plåtmynten 1715-1717 så graverades nya stämplar för 1718. Nu fanns i stället Svealands och Götalands vapen ingraverade direkt i de ordinarie stamparna.

Nr 236.

Read More
1
print