Falcoin.se

Plåtmynt

8 Daler 1660-1663

Typ 106-109     variant nr 380-386

8 Daler sm     1660-1663

Hörnstämplar: kunglig krona med årtalet under

             omskrift: CAROLUS D G SVECO GOTO VAN REX     eller

                    CAROLUS XI D G SVECO GOTO VAN REX 

Mittstämpel: 8 DALER Sölff:Mnt; mm "pil" omgivet av 2 stjärnor

(Bertel Tingströms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
8 Daler 1681-1682

Typ 110     variant nr 387-388

8 Daler sm     1681-1682

Hörnstämplar: kunglig krona med årtalet under

             omskrift: CAROLUS XI D G SVE GOT VAN REX

Mittstämpel: 8 DALER Sölff:Mvt, därunder 3 stjärnor

(Bertel Tingströms foto)

Varianter och kompletterande text 

 

Läs mer
5 Daler 1674

Typ 111     variant nr 389

5 Daler sm     1674

Hörnstämplar: Kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CARLOUS XI D G SVEC GOT VAN REX

Mittstämpel: 5 DALER Sölff:Mvt, därunder 3 stjärnor

(Bertel Tingströms foto)

Kompletterande text

 

Läs mer
4 Daler sm 1663

Typ 112     variant nr 390

4 Daler sm     1663

Hörnstämplar: Kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CAROLUS D G SVE GOT VAN REX

Mittstämpel: 8 DALER Sölff:Mnt med mm "pil" omgivet av MK

(Bertel Tingströms foto)

Kompletterande text

 

Läs mer
3 Daler sm 1674

Typ 113     variant nr 391

3 Daler sm     1674

Hörnstämplar: Kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CAROLUS XI D G SVE GOT WAN REX

Mittstämpel: 3 DALER Sölff:Mvt och därunder 3 stjärnor

(Bertel Tingströms foto)

Kompletterande text

 

Läs mer
2 Daler sm 1660, 1662-1664, 1667-1669 och 1672-1673

Typ 114-117b     variant nr 392-402

2 Daler sm     1660, 1662-1664, 1667-1669 och 1672-1673

Hörnstämplar: Kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CAROLUS D G SVECO GOTO WAN REX

Mittstämpel: 2 DALER Sölff:Mnt (eller Sölff:Myt); mm "pil" eller ros

(Bertel Tingströms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
2 Daler sm 1673-1674 Garpenberg

Typ 118a-119     variant nr 403-405

2 Daler sm     1673-1674     koppar från Garpenberg

Hörnstämplar: Kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CAROLUS D G SVECO GOT WAN REX     eller

                    CAROLUS XI D G SVE GOTO WAN REX

Mittstämpel: 2 DALER Sölff:Myt med stjärna därunder

(collage mellan Tingströms och SM-bokens bilder)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
2 Daler sm 1674-1686 och 1689-1691

Typ 120a-b     variant nr 406-421

2 Daler sm     1674-1686 och 1689-1691

koppar från privata personer eller företag

Hörnstämplar: kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CAROLUS XI D G SVE GOT WAN REX

Mittstämpel: 2 DALER Sölff:Myt och därunder 3 stjärnor

(Bertel Tingströms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
2 Daler 1693 Kengis

Typ 121a-b     variant nr 422-423

2 Daler sm     1675 och 1693     Myntort: Kengis

Hörnstämplar 1675: Kunglig krona och därunder årtalet

             omskrift: CAROLUS XI D G SVE GOT WAN REX 

Hörnstämplar 1693: Kunglig krona och därunder AIR i monogram 

              omskrift: CAROLVS XI D G SVE GOT WAN REX 1693

Mittstämpel: 2 DALER Sölff:Myt och därunder AIR i monogram

(Bertel Tingströms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1 Daler sm 1660-1664, 1667-1669 och 1672-1673

Typ 122-126b     variant nr 424-436 

1 Daler sm     1660-1664, 1667-1669 och 1672-1673

Hörnstämplar: Kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CAROLUS D G SVECO GOTO VAN REX

Mittstämpel: 1 DALER Sölff:Myt, mm "pil" eller ros i stället för mm

(Bertel Tingströms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1 Daler sm 1674 Garpenberg

Typ 127-128     variant nr 437-438

1 Daler sm     1674     av koppar från Garpenberg

Hörnstämplar: kunglig krona och därunder årtalet 1674

             omskrift: CAROLUS D G SVECO GOT WAN REX

Mittstämpel: 1 DALER Sölff:Myt och därunder en stjärna

(Bertel Tingströms foto)

Kompletterande text

 

Läs mer
1 Daler sm 1675 Kengis

Typ 129     variant nr 439

1 Daler sm     1675     myntort: Kengis

Hörnstämplar: kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CAROLUS XI D G SUE GOT WAN REX

Mittstämpel: 1 DALER Sölff:Myt och därunder monogrammet AIR

(Bertel Tingströms foto)

Kompletterande text

 

Läs mer
1 Daler sm 1674-1686 och 1689-1691

Typ 130a-b     variant nr 440-455

1 Daler sm     1674-1686 och 1689-1691

Hörnstämplar: kunglig krona med årtalet därunder

             omskrift: CAROLUS XI D G SVE GOT WAN REX

Mittstämpel: 1 DALER Sölff:Myt med 3 stjärnor därunder

(Bertel Tingströms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1/2 Daler sm 1681-1683, 1685-1687, 1689 och 1691

Typ 131a-b     variant nr 456-463

1/2 Daler sm     1681-1683, 1685-1687, 1689 och 1691

Hörnstämplar: krönt CRS med årtalet därunder

Mittstämpel: 1/2 DALER Sölff:Myt med 3 stjärnor därunder

(Bertel Tingströms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1
print