Falcoin.se

Öresmynt i silver

5 Öre 1690-1694

Typ 96     variant nr 298-302

5 Öre 1690-1694

Åtsida: Krönt C i spegelmonogram

          omskrift: DOMINVS PROTECTOR MEVS

Frånsida: mm AS; krontyp G

(Foto MISAB 10)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
4 Öre 1667-1684

Typ 97a-e     variant nr 303-322

4 Öre 1667-1684

Åtsida: krönt C inom inre ring

          omskrift: DOMINVS PROTECTOR MEVS

Frånsida: Tre kronor inom inre ring; mm "pil"

          Inget mm eller mm "pil", mm FIRST, mm DF eller mm AS

          omskrift: FYRA ÖRE SÖLFWER MYNT ANNO "årtal"     eller

                    ett stort antal olika stavningsvarianter på samma tema

                   

(Foto MISAB 4))

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
2 Öre 1664-1667 och 1669

Typ 98a-b     variant nr 323-331

2 Öre 1664-1667 och 1669

Åtsida: krönt CRS inom lagerkrans; olika typer av den kungliga kronan

Frånsida: mm IK, IAK eller "pil"; 3 olika typer av sveakronor 

(Foto MISAB 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
2 Öre Landskrona

Typ 99a-b     variant nr 332-334

2 Öre 1675-1676     Landskrona

Åtsida: krönt CRS inom lagerkrans

Frånsida: mm "glödhakar", årtal, valören 2 ÖR samt sveakronor

(Foto MISAB 15)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1 Öre 1660-1664

Typ 100a-d     variant nr 335-343

1 Öre 1660-1664

Åtsida: krönt sköld med lejon; årtal delat av skölden

          omskrift: CAROLUS REX SVECIAE

Frånsida: lilla riksskölden; mm GW, IFH, IK eller inget mm

          omskrift: MONETA NOVA REGNI SVECI     eller

                    MONETA NOVA REGNI SECI     eller

                    MONETA NOVA REGNI SVEC     eller

                    MONETA NOVA REGNI SVECIAE     eller

                    MONETA NOVA REGNI SVEGI

(Källerholms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1 Öre 1664/0 med Karl X Gustavs åtsida

Typ 101     variant nr 344

1 Öre 1664     med Karl X Gustavs åtsida    

Åtsida: Krönt sköld med lejon; årtal delat av skölden

          omskrift: CAROLUS GUS X DG REX SV

Frånsida: lilla riksskölden; mm GW

          omskrift: MONETA NOVA REGNI SVEC     eller

                    MONETA NOVA REGNI SVECI

(Källerholms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1 Öre 1665 med C i spegelmonogram

Typ 102     variant nr 345

1 Öre 1665   

Åtsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av lagerkrans

Frånsida: sveakronor där årtalet delas av nedersta kronan; mm "pil"

(Foto KMK)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1 Öre 1665 med krönt CRS

Typ 103a-b     variant nr 346-347

1 Öre 1665

Åtsida: Krönt CRS inom lagerkrans

Frånsida: mm IK eller "pil"; sveakronor

(Källerholms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1 Öre 1665-1697

Typ 104a-105     variant nr 348-378

1 Öre 1665-1697

Åtsida: Krönt CXI inom lagerkrans

Frånsida: mm "pil", FIRST, DF, AS eller inget mm; sveakronor

präglad efter endera 1664 eller 1686 års myntordningar

(Källerholms foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
Provmynt

 

Troliga provmynt

4 Öre 1665     med krönt C i spegelmonogram

4-öringarna 1665 och 1666 sorterar inte under någon myntordning. Myntordningen kom först 1667 och tillsammans med den ytterst sparsamma förekomsten så pekar det på att det är mycket sannolikt att det är provmynt. (Nordlinds foto)

 

4 Öre 1666     med krönt C i spegelmonogram inom inre pärlring

Samma förhållande som föregående. (SM-bokens foto)

 

2 Öre 1666     med krönt CXI på åtsidan

Så sällsynt att man inte hade något exemplar att fotografera när man skrev SM-boken. Tyder på att endast ett fåtal ex blev präglade. (Bonniers bild)

print