Falcoin.se

Öresmynt i koppar

2½ Öre km 1661

Typ 132     variant nr 464

2½ Öre km     1661

Åtsida: CRS över en krönt götasköld; årtalet delat av skölden

Frånsida: valören, sveakronorna samt mm "pil"

(Foto Aurum 7)

Kompletterande text

 

Läs mer
2 Öre km 1661-1665

Typ 133     variant nr 465-469

2 Öre km     1661-1665

Åtsida: CRS över en krönt götasköld; årtalet delas av skölden

Frånsida: krönt sveasköld, valör samt mm "pil"

(Foto Aurum 6)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1 Öre km 1661-1664

Typ 134     variant nr 470-473

1 Öre km     1661-1664

Åtsida: CRS över en krönt sveasköld; årtalet delas av skölden

Frånsida: korslagda dalapilar med en krona i övre pilvinkeln och

          mm "pil" i den nedre; valören 1 ÖR. K:M: i de horisontella pilvinklarna

(Foto Aurum 6)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1/2 Öre km 1661-1664

Typ 135     variant nr 474-477

1/2 Öre km     1661-1664

Åtsida: CRS lagt i triangel runt sveakronorna; årtalet underst

Frånsida: krönt götalejon omgivet av valören ½ ÖR KM

(Foto MISAB 13)

Varianter och kompletterande text

    

Läs mer
1 Öre sm 1669, 1673, 1675-1680 och 1683-1686

Typ 136-138     variant nr 478-489

1 Öre sm     1669, 1673, 1675-1680 och 1683-1686

Åtsida: CRS över en krönt götasköld; årtalet delas av skölden

Frånsida: Dalpilar med en krona i övre pilvinkeln; valören 1.ÖR S:M:

(Foto Aurum 6)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1/6 Öre sm 1666-1677, 1680-1683 och 1686

Typ 139-140     variant nr 490-506

1/6 Öre sm     1666-1677, 1680-1683 och 1686

Åtsida: CRS lagt i triangel runt sveakronorna; årtalet underst

Frånsida: krönt götalejon omgivet av valören 1/6 ÖR SM (eller 1/6 ÖR Sm)

(Foto Aurum 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
print