Falcoin.se

Kastmynt

Typ 106     variant nr 379

Kastmynt till konungens begravning

2 Mark 1697

Åtsida: högervänt porträtt med harnesk och fältbindel

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: den nedgående solen belyser molnen

          omskrift: TOTO MIRABILIS ORBE

          underskrift: ORT D 24 NOV A 1655; OCCID D 5 APRIL A 1697

(Foto MISAB 13)

Stockholm     1697     10,4 g     39-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Anders Strömner

Gravör: Arvid Karlsteen

Typ 106

Nr 379     1697          sm 251, bon--

"Begravningen" blev Karl XI:s enda kastmynt.

print