Falcoin.se

8 Mark

1664 års porträtt

Typ 30     variant nr 58a-b

8 Mark 1664

Åtsida: porträtt med harnesk; fältbindel som går upp mot höger axel

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: krönta stora riksvapnet med dynastivapnet i mitten

          omskrift: VIII MARK SVENSKA

(Foto MISAB 15)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1665 års porträtt

Typ 31     variant nr 59a-b

8 Mark 1665

Åtsida: porträtt med harnesk; fältbindel upphängd med litet spänne

          vid vänstra axeln

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: krönta stora riksvapnet med dynastivapnet i mitten; mm "pil"

          omskrift: VIII MARK SVENSKA

(Foto MISAB 25)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1666 års porträtt

Typ 32     variant nr 60a-c

8 Mark 1666

Åtsida: porträtt med harnesk; fältbindel uppknuten vid vänstra axeln

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: krönta stora riksvapnet med dynastivapnet i mitten

          omskrift: VIII MARK SVENSKA 1666    

(Foto MISAB 21)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1667 års porträtt och stora riksvapnet

Typ 33     variant nr 61

8 Mark 1667    

Åtsida: porträtt med mångveckad mantel uppbunden vid västra axeln

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: krönta stora riksvapnet med dynastivapnet i mitten

          omskrift: VIII MARK SVENSKA 1667

(Foto MISAB 17)

Varianter och kompletterande

 

Läs mer
1667 års porträtt och "engelska korset"

Typ 34     variant nr 62

8 Mark 1667    

Åtsida: mångveckad mantel som är uppbunden vid vänstra axeln

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: 2 krönta sköldar med sveakronor och 2 med Göta lejon

          lagda i ett kors med dynastivapnet i mitten;

          C i 4 spegelmonogram placerade i korsvinklarna

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1667

(SM-bokens foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1670 års porträtt och "engelska korset"

Typ 35     variant nr 63

8 Mark 1670    

Åtsida: högervänt porträtt med lätt mantel upphängd vid axeln med ett spänne

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: 2 krönta sköldar med sveakronor och 2 med Göta lejon

          lagda i ett kors med dynastivapnet i mitten.

          C i 4 spegelmonogram placerade i korsvinklarna

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1670

(Foto MISAB 13)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1670 års 2:a porträtt och C i spegelmonogram

Typ 36a-b     variant nr 64-65

8 Mark 1670    

Åtsida: porträtt som typ 35 men betydligt mindre

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA REX SVE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm FIRST

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS 1670

Randskrift: CIRCUMEUNDO SERVAT ET ORNAT

(Foto MISAB 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1672 års porträtt och C i spegelmonogram

Typ 37     variant nr 66

8 Mark 1672     (Karl XI myndig)    

Åtsida: 1670 års porträttyp

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA REX SVECIAE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor

          omskrift: SUSCEPTIO IMPERIO

Randskrift: QUOD FELIX FAUSTUMQUE SIT

(Foto MISAB 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1692 års porträtt

Typ 38     variant nr 67a-71

8 Mark 1692-1696     ny myntordning

Åtsida: porträtt med mantel och underliggande harnesk

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt sköld med sveakronor; mm AS

          omskrift: DOMINVS PROTECTOR MEVS "årtal"

(Foto MISAB 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
print