Falcoin.se

4 Mark

1664 års 1:a porträtt

Typ 39a-b     variant nr 72-74

4 Mark 1664    

Åtsida: porträtt med harnesk och kravatt

          omskrift: CAROLVS R SVECIAE

Frånsida: krönt sköld med sveakronor; mm IK eller IAK

(Foto MISAB 19)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1664 års 2:a porträtt

Typ 40     variant nr 75

4 Mark 1664   

Åtsida: porträtt med harnesk och fältbindel

          omskrift: CAROLVS REX SVECIAE

Frånsida: krönt sköld med sveakronor; mm IAK

(Foto MISAB 27)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1664 års 3:e porträtt

Typ 41     variant nr 76

4 Mark 1664

Åtsida: unikt porträtt med vapenrock och fältbindel

          omskrift: CAROLVS REX SVECIAE

Frånsida: krönt sköld med sveakronor; mm IAK

(SM-bokens foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1668 med XI och "engelska korset"

Typ 42     variant nr 77

4 Mark 1668    

Åtsida: porträtt med bar hals

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: 2 krönta sköldar med sveakronor och 2 med Göta lejon

          lagda i ett kors med dynastivapnet i mitten

          4 M S M placerat i korsvinklarna

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1668

(SM-bokens foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1668 med XI och lilla riksvapnet

Typ 43     variant nr 78a-b

4 Mark 1668    

Åtsida: porträtt med bar hals

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: krönt sköld med sveakronor; mm "pil"

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto MISAB 22)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1668 utan XI i omskriften

Typ 44     variant nr 79

4 Mark 1668        

Åtsida: porträtt med bar hals

          omskrift: CAROLVS D.G.   REX SVECIAE

Frånsida: krönt sköld med sveakronor

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto MISAB 13)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1669 års porträtt

Typ 45     variant nr 80a-b

4 Mark 1669    

Åtsida: porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln,

          däremellan en hårlock som når ner under avskärningen

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: krönt sköld med sveakronor

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS 

(Foto MISAB 22)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1673 års porträtt

Typ 46     variant nr 81-82

4 Mark 1673    

Åtsida: högervänt porträtt med lätt klädsel upphängd vid högra axeln

          omskrift: CAROLVS DEI GRAT REX SVECIA

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS 1673

(Foto MISAB 19)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1683 års porträtt

Typ 47a-b     variant nr 83a-96

4 Mark 1683-1696    

Åtsida: högervänt porträtt med mantel, harnesk synligt vid bröstets övre del

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt sköld med sveakronor (lilla riksvapnet); mm

          omskrift: DOMINVS PROTECTOR MEVS  årtalet

(Foto MISAB 16)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
print