Falcoin.se

2 Mark (1667-1697)

1667 års 1:a porträtt

Typ 68     variant nr 188-189

2 Mark 1667    

Åtsida: porträtt med rikt veckad mantel som är öppen i halsen

          och lämnar en del av bröstet synligt; stor knut vid axeln

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

krontyp B och F

(Foto MISAB 10)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1667 års 2:a porträtt

Typ 69a-c     variant nr 190-202

2 Mark 1667-1668 och 1674-1677    

Åtsida: veckad mantel som är uppbunden vid vänstra axeln med liten knut

          eller spänne; mantelflikar vid båda axlarna eller bara vid den vänstra

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE     eller

                    CAROLUS XI REX SUECIAE     eller

                    CAROLUS XI REX SVECIAE

Frånsida: mm "pil" eller mm DF, krontyp F eller G3

(Foto Ahlström 69)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1668 års 1:a porträtt

Typ 70     variant nr 203-204

2 Mark 1668    

Åtsida: veckad mantel som är uppbunden vid vänstra axeln

          utan synlig knut; 2 nedhängande mantelflikar

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: mm "pil"; krontyp F

(Foto MISAB 5)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1668 års 2:a porträtt (bar hals)

Typ 71a-b     variant nr 205-208

2 Mark 1668 och 1673-1674    

Åtsida: porträtt med bar hals och bart bröst

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE     eller

                    CAROLUS XI REX SVECIAE     eller

                    CAROLUS XI REX SUECIAE

Frånsida: mm "pil" eller DF; krontyp B, F eller G

(Foto Ahlström 11)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1669 års 1:a porträtt

Typ 72     variant 209a-b

2 Mark 1669     porträtt med mycket högt satt axelavskärning som dock

döljs av hårslingor, 2 mantelveck framåt bröstet

krontyp B; utan mm

(Foto Bonde 6)

Varianter och kompletterande text 

 

Läs mer
1669 års 2:a porträtt

Typ 73     variant nr 210-211

2 Mark 1669    

Åtsida: porträtt med mantel och 7-8 korta axelflikar som till

          stor del döljs av det långa och lockiga håret.

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: mm FIRST; krontyp B eller F; valören 2 M eller II M

(Foto Ahlström 24)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1669 års 3:e porträtt

Typ 74a-b     variant nr 212-216

2 Mark 1669-1670    

Åtsida: porträtt med tydlig axelavskärning; minst 3 mantelveck framåt bröstet

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: endera inget mm eller mm FIRST; krontyp B (höga eller låga), F eller G

Typen utgörs av en grupp porträtt som sinsemellan är ganska olika men som alla har den högt satta och raka axelavskärningen gemensam. Mycket lite mantel eller hårslingor bakom axeln. 3 mantelveck avbildade på bröstet. Huvudet är ofta oproportionerligt stort i förhållande till bysten. (Foto MISAB 5)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1669 års 4:e porträtt

Typ 75a-e     variant nr 217-231

2 Mark 1669-1672     porträtt med mantel, veck framåt bröstet och

mantelflikar vid axeln; däremellan en hårlock som når ner under avskärningen

krontyp B, F eller G, utan mm eller med mm FIRST

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1671 års 1:a porträtt

Typ 76     variant 232

2 Mark 1671    

Åtsida: porträtt med mantel och kortare hår; stor lös knut vid axeln;

          ingen hårlock som når ner under avskärningen

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: mm FIRST; krontyp G3

(Foto MISAB 3)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1671 års 2:a porträtt

Typ 77     variant 233

2 Mark 1671    

Åtsida: porträtt med mantel och kortare hår, veck fram  på bröstet;

          knut vid axeln; däremellan 2 nedhängande bandändar

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: mm FIRST; krontyp G3

(Foto Ahlström 12)

Kompetterande text

 

Läs mer
1673 års porträtt (bar hals)

Typ 71a-b     variant nr 205-208

2 Mark 1668 och 1673-1674    

Åtsida: porträtt med bar hals och bart bröst

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: mm "pil" eller DF; krontyp B, F eller G

(Foto Ahlström 54)

Varianter och kompletterande text

 

1674 års porträtt

Typ 69a-c     variant nr 190-202

2 Mark 1667-1668 och 1674-1677    

Åtsida: veckad mantel som är uppbunden vid vänstra axeln med liten knut

          eller spänne; mantelflikar vid båda axlarna eller bara vid den vänstra

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE     eller

                    CAROLUS XI REX SUECIAE     eller

                    CAROLUS XI REX SVECIAE

Frånsida: mm "pil" eller mm DF; krontyp F eller G3

(Foto Sven-Olof Källerholm)

Varianter och kompletterande text

    

Landskrona typ med mantel

Typ 78     variant nr 234

2 Mark 1675     Landskrona

Åtsida: Porträtt med veckad mantel som är uppbunden vid vänstra axeln

          med liten knut; mantelflikar vid båda axlarna

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: 2 motvända och krönta ymnighetshorn (C i spegelmonogram);

          där nedanför ett krönt L

          omskrift: MONETA NOVA CIVIT LANDSCRONENSIS

(Foto Ahlström 14)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
Landskrona typ med bar hals

Typ 79     variant nr 235

2 Mark 1675     Landskrona

Åtsida: Porträtt med bar hals och bart bröst

          omskrift: CAROLUS XI REX SUECIAE

Frånsida: mm "glödhakar"; sveakronor av unik typ

(Foto Ahlström 14)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1677 års porträtt

Typ 80     variant 236-237

2 Mark 1677-1678    

Åtsida: högervänt porträtt med veckad mantel som är uppbunden

          vid högra axeln med liten knut; mantelflikar vid båda axlarna

          omskrift: CAROLVS XI REX SVE     eller

                    CAROLVS XI REX SVECIAE

Frånsida: mm DF; krontyp F

(Foto MISAB 13)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1678 års porträtt

Typ 81a-b     variant nr 238-240b

2 Mark 1678-1680    

Åtsida: högervänt porträtt med harnesk och fältbindel

          omskrift: CAROLVS XI REX SVECIAE     eller

                    CAROLVS XI REX SVE

Frånsida: mm DF; krontyp F

(Foto Ahlström 52)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1680 års porträtt

Typ 82a-b     variant 241-258

2 Mark 1680-1697    

Åtsida: högervänt porträtt med mantel, harnesk synligt  endast vid halsen

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: mm DF eller mm AS; krontyp F

(Foto Ahlström 66)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
2
1
print