Falcoin.se

1 Dukat

1662 års porträtt

Typ 1     variant nr 1

1 Dukat 1662    

åtsida: högervänt porträtt med mantel och bladknippe i nacken

          omskrift: CAROLUS REX SVECIAE

frånsida: stora riksvapnet i oval sköld; mm GW

          omskrift: IN IEHOVA SORS MEA IPSE FACIET

(Foto Hagander 3)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1664 års 1:a porträtt

Typ 2     variant nr 2

1 Dukat 1664    

Åtsida: porträtt med harnesk; fältbindel som går upp mot höger axel

          omskrift: CAROLVS REX SVECIAE

Frånsida: stora riksvapnet i oval sköld; mm IK

          omskrift: IN IEHOVA SORS MEA IPSE FACIET

(Foto Hagander 2)

Varianter och kompletterande text

    

Läs mer
1664 års 2:a porträtt

Typ 3     variant nr 3-4

1 Dukat 1664-1665    

Åtsida: porträtt med harnesk; fältbindel med fransar vid vänster axel

          omskrift: CAROLVS REX SVECIAE

Frånsida: stora riksvapnet i oval sköld; mm IK

          omskrift: IN IEHOVA SORS MEA IPSE FACIET

(Foto Hagander 1)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1666 års 1:a porträtt

Typ 4     variant nr 5

1 Dukat 1666    

Åtsida: porträtt med harnesk; fältbindel utan fransar upphängd vid vänster axel;

          inga armskenor

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: ett kors bestående av 4 sammanflätade C, 2 uppsättningar sveakronor,

          2 uppsättningar Göta lejon samt 4 kungliga kronor.

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1666

(Foto Hagander 3)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1666 års 2:a porträtt

Typ 5     variant nr 6

1 Dukat 1666    

Åtsida: porträtt med mångveckad mantel; glipa som blottar axelflikar

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: ett kors bestående av 4 sammanflätade C, 2 uppsättningar sveakronor,

          2 uppsättningar Göta lejon samt 4 kungliga kronor

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1666

(SM-bokens foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1666 års 3:e porträtt

Typ 6     variant nr 7

1 Dukat 1666    

Åtsida: porträtt med mantel som är öppen i halsen, därunder broderad dräkt

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: ett kors uppbyggt av 4 sammanflätade C, 2 uppsättningar sveakronor

          2 uppsättningar Göta lejon samt 4 kungliga kronor

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1699

(Foto Hagander 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1666 års 4:e porträtt

Typ 7a-b     variant 8-10

1 Dukat 1666-1667    

Åtsida: porträtt med rikt veckad mantel som är öppen i halsen

          och lämnar en del av bröstet bart; knut eller spänne vid axeln

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: ett kors uppbyggt av 4 sammanflätade C, 2 uppsättningar sveakronor,

          2 uppsättningar Svea lejon samt 4 kungliga kronor

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1666 (eller 1667)

(Foto Hagander 1)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1668 års 1:a porträtt

Typ 8     variant nr 11

1 Dukat 1668    

Åtsida: porträtt med veckad mantel som är uppbunden vid vänstra axeln

          utan synlig knut; 2 nedhängande mantelflikar

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: kors uppbyggt av 4 sammanflätade C, 2 uppsättningar sveakronor,

          2 uppsättningar Göta lejon samt 4 kungliga kronor

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1668

(SM-bokens foto)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1668 års 2:a porträtt

Typ 9     variant nr 12a-b

1 Dukat 1668    

Åtsida: porträtt med bar hals

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: ett kors uppbyggt av 4 sammanflätade C, 2 uppsättningar sveakronor,

          2 uppsättningar Göta lejon samt 4 kungliga kronor

          omskrift: SVE GOTH WAND REX 1668

(Foto Hagander 2)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1669 års porträtt

Typ 10     variant 13-14b

1 Dukat 1669-1670    

Åtsida: porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln,

          däremellan en hårlock som når ner under avskärningen

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA (eller GRATIAE)

Frånsida: ett kors uppbyggt av 4 sammanflätade C, 2 uppsättningar sveakronor,

          2 uppsättningar Göta lejon samt 4 kungliga kronor

          omskrift: SVE GOTH WAND REX

(Foto Hagander 3)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1670 års 2:a porträtt och ny frånsida

Typ 11a-b     variant 15-18

1 Dukat 1670-1672    

Åtsida: porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln;

          däremellan en hårlock som når ner under avskärningen

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVECIAE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF eller u mm

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR ME9

Lägg också märke till att omskriften, i motsats till typ 10, är odelad. På frånsidan hittar man årtalet på fältet i stället för som tidigare i omskriften. Siffran 9 i frånsidans omskrift står för ändelsen "US". "ME9" betyder alltså "MEUS". Man gjorde ofta så när det blev lite trångt i omskriften. (Foto Hagander 1)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1670 års 3:e porträtt

Typ 12     variant nr 19

1 Dukat 1670     

Åtsida: porträtt med mantel av rutat tyg; kortare hår

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVECIAE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR ME9

(Foto MISAB 24)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1671 års 2:a porträtt

Typ 13     variant nr 20

1 Dukat 1671    

Åtsida: porträtt med mantel; v-formade veck framåt bröstet

          omskrift: CAROLVS XI DEI GRATIA

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1672 års 3:e porträtt

Typ 14     variant nr 21

1 Dukat 1672     

Åtsida: porträtt med lätt klädnad; knut vid axeln med 2 utstickande flikar

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVECIAE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; utan mm

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 1)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1673 års porträtt

Typ 15     variant nr 22a-23

1 Dukat 1673-1674    

Åtsida: porträtt med bar hals

          omskrift: CAROLUS XI D G REX SUECIAE   eller

                     CAROL9 D G REX SVECIAE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTUS EST DOMINUS PROTECTOR MEUS    eller

                     FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 2)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1675 års 1:a porträtt

Typ 16a-b     variant nr 24-26

1 Dukat 1675-1676    

Åtsida: porträtt med mantel uppknuten vid axeln utan utstickande flikar

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVECIAE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF eller u mm

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEUS     eller

                    FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEUS 1676

(Foto Bonde 5)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1675 års 2:a porträtt

Typ 17     variant nr 27

1 Dukat 1675    

Åtsida: porträtt likt typ 16 men öppnare i halsen; en del av bröstet bart

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVECIAE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 2)

Varianter och kompletterande text 

 

Läs mer
1675 års 3:e porträtt

Typ 18a-b     variant nr 28-29

1 Dukat 1675    

Åtsida: porträtt med mantel som är uppsatt vid vänstra axeln

          mantelflik vid den högra axeln

          omskrift: CAROLUS XI D G REX SUECIAE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS     eller

                    FACTUS EST DOMIN9 PROTECTOR MEUS

(Foto Hagander 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1676 års 1:a porträtt med harnesk

Typ 19a-b     variant 30-32

1 Dukat 1676-1677    

Åtsida: vänstervänt porträtt med harnesk och en liten kravatt

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE     eller

                    CAROLVS XI D G REX SVEC

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1676 års 2:a porträtt med harnesk

Typ 20     variant nr 33a-c

1 Dukat 1676    

Åtsida: vänstervänt porträtt med harnesk, kravatt och fältbindel

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt C i spegelmonogramomgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 2)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1677 års 1:a högervända porträtt

Typ 21     variant nr 34a-b

1 Dukat 1677    

Åtsida: högervänt porträtt med harnesk och liten kravatt

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 3)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1677 års 2:a högervända porträtt

Typ 22     variant nr 35a-c

1 Dukat 1677    

Åtsida: högervänt porträtt med harnesk, kravatt och fältbindel

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 2)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1678 års porträtt

Typ 23     variant nr 36a-37c

1 Dukat 1678-1679

Åtsida: porträtt som typ 22 men bredare fältbindel som döljer mer

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto Hagander 4)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1680 års porträtt med harnesk

Typ 24     variant nr 38a-b

1 Dukat 1680    

Åtsida: porträtt med harnesk och fältbindel, men utan kravatt

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMINVS PROTECTOR MEVS

(Foto MISAB 13)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1680 års porträtt med mantel

Typ 25a-b     variant nr 39a-53

1 Dukat 1680-1695    

Åtsida: porträtt med mantel och harnesk som syns i glipa på bröstet

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF eller AS

          omskrift: FACT9 EST DOMIN9 PROTECTOR MEVS     eller

                    FACTVS EST DOMIN9 PROTECTOR MEVS     eller

                    FACTVS EST DOMIN9 PROTECTOR ME9

(Foto Hagander 1)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
1683 med hel mantel

Typ 26     variant nr 54

1 Dukat 1683    

Åtsida: porträtt med hel mantel utan underliggande harnesk

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: krönt C i spegelmonogram omgivet av sveakronor; mm DF

          omskrift: FACTVS EST DOMIN9 PROTECTOR ME9

(Foto Hagander 1)

Varianter och kompletterande text

 

Läs mer
Gripenhielmdukat

Typ 27     variant nr 55

Minnesmynt     vid upptäckten av guld vid Östra Silverberget

Åtsida: högervänt porträtt med bar hals

          omskrift: CAROLVS XI D G REX SVE

Frånsida: 5 rader text, därunder årtal, mm A samt Gripenhielms autograf.

          frånsidestext: EX AVRO SVEC REPERTO IN DALIA & ÖST SILV BERGH

                         A 1695 N.GRIPENHIELM

(Foto Hagander 2)

Varianter och kompletterande text.

 

Läs mer
2
Läs mer
print