Falcoin.se

Provpräglingar Gustav VI Adolf

5 KRONOR jubileum 1952 märkt PROV     2 varianter   

    Silver     36 mm     24,87 g     räfflad rand     (SMF P1)     KMK 1 ex   

    Silver     36 mm     22,72 g     slät rand     (SMF P2)     KMK 1 ex

P1 och P2 är präglade med samma stampar som sedan användes för jubileumsmyntet 1952, SVENSK ODLINGS BEFRÄMJARE, men då blev ju vikten 22,88 g. (Foto SMF) 

5 KRONOR 1951 märkt PROV i grov stil

    Silver     36 mm     22,9 g     räfflad rand     (SMF P3)     KMK 5 ex

P3 är enligt SMF känd i enbart 5 ex på KMK

5 KRONOR 1951 märkt PROV i fin stil     2 varianter

    Silver     36 mm     22,9 g     räfflad rand     (SMF P4a)     KMK 1 ex

    Silver     36 mm     22,65 g     slät rand     (SMF P4b)     KMK 1 ex

5 KRONOR 1952 märkt PROV, liten diameter

    Kopparnickel     29 mm     vikt?     slät rand     (ref Wallin)

    Kopparnickel     27 mm     8,0 g     slät rand     (ref Wallin)

Dessa båda mycket rara varianter ska enligt uppgift vara kända i enbart 2-3 ex vardera. I klippmakulerat skick ska det dock finnas ca 10 ex av varje. Ej medtaget i SMF och finns förmodligen inte i KMK:s samlingar.

5 KRONOR 1953 märkt PROV, valspråket på frånsidan     2 varianter

    Silver     34 mm     19,3 g     räfflad rand     (SMF P5)     KMK 1 ex

    Silver     36 mm     22,8-23,0 g     räfflad rand     (SMF P7)     KMK 3 ex

SMF utgår i sin förteckning ifrån när provpräglingen skedde men i denna förteckning utgår vi från myntbilden. Därför kommer P7 före P6 här nedan som saknar valspråk.

5 KRONOR 1853 märkt PROV, utan valspråk på frånsidan     2 varianter

    Silver     34 mm     18 g     räfflad rand     (SMF P6a)     KMK 1 ex

    Silver     34 mm     17,86 g     slät rand     (SMF P6b)     KMK 1 ex

P6a och b är präglade med samma stampar som senare användes till 5-kronorna 1954-1955, frånsidan har alltså stor valör och inget valspråk.

5 KRONOR 1954 märkt PROV

    Silver     34 mm     18 g     räfflad rand     (ref Wallin)     XR   

    Silver     34 mm     18 g     randskrift     (SMF P8)     KMK 2 ex

Någon tillgänglig bild av P8 finns ej att visa så vi fick göra en illustration. Den är i alla fall präglad med samma stampar som senare användes till 5-kronorna 1954 men ordet "PROV" på frånsidan vid kanten till höger om årtalet. Stjärnor i randskriften med nålformiga strålar.

5 KRONOR 1962 jubileum, som ordinarie prägling men mindre bild

   Silver  37 mm  17,9 g rand räfflad i grupper om tre   (ref Wallin) unik

Bilden visar en ordinarie prägling! Skillnaden är att provmyntet har 1 mm större diameter och tunnare plants så att vikten endast blir 17,9 g. Dessutom ska bilden vara mindre och stampställningen 180 grader.

Prov 1970 för 1972-73 års 5-krona, Tre kronor och årtal på båda sidor

    Kopparnickel     28,5 mm     9,5 g     slät rand     (ref Wallin)     XR

Båda sidorna är identiska, givetvis frånsett makuleringsmärkena.

    Kopparnickel     28,5 mm     9,5 g     slät rand      olika sidor

Här saknas kantbården på ena sidan och hela myntbilden är större för att nå ut till kanten. Varianten är inte nämnd av varken Hamrin eller Wallin.

 

Prov för 1972-73 års 5-krona, arabesk på båda sidor

    Kopparnickel     28,5 mm     9,5 g     slät rand     (ref Wallin)     XR

(Bildcollage, foto Wallin Utveckling AB/Wallin Mynthandel)

Prov för 1972-73 års 5-krona, åtsida med arabesk, ordinarie frånsida

    Kopparnickel     28,5 mm     9,5 g     slät rand     (ref Wallin)     XR

Bildcollage med Wallins foto av arabesken parad med en ordinarie frånsida

5 KRONOR 1972, orinarie åtsida och frånsida med arabesk

     Kopparnickel     28,5 mm     9,42 g     slät rand     (ref Wallin)     unik?

(Fotot Wallin Utveckling AB/Wallins Mynthandel)

5 KRONOR utan år, ensidig prägling med ordinarie frånsida 1972-1973

    Aluminium     28 mm     4,43 g     slät rand     (ref Wallin)     unik?

Arrangerad bild av en ordinarie frånsida utan strömmar bakom lejonen

1 KRONA 1951 med annan myntbild, litet porträtt     3 varianter         

    Nickel   25 mm   7,0 g   räfflad rand   spegelglans  (SMF P9)  KMK 3 ex

    Nickel   25 mm   7,0 g   räfflad rand   matterad  (SMF P10a)   KMK 3 ex

    Nickel   25 mm   7,0 g   slät rand   matterad     (SMF P10b)     KMK 4 ex

    Silver    25 mm   7,0 g   räfflad rand     (ref Wallin)     XR

1 KRONA 1951 med annan myntbild, stort porträtt

    Nickel     25 mm     7,0 g     räfflad rand     (SMF P11)     KMK 10 ex

1 KRONA 1952 märkt PROV, ordinarie stampar

    Silver     25 mm     7,0 g     räfflad rand     (SMF P10)     KMK 10 ex

Enligt SMF så skulle P12 endast finnas på KMK men ovanstående ex lär ha legat i dåvarande riksbankschefens privata samling och kom därför ut på marknaden efter dennes död.

1 KRONA 1952 med avvikande porträtt

    Silver     25 mm     7,0 g     räfflad rand     (SMF P13)     KMK 10 ex

1 KRONA 1952 märkt PROV CU NI

    Kopparnickel     25 mm     7,0 g     slät rand     (SMF--)

    Kopparnickel     23 mm     5,6 g     slät rand     (ref Wallin)

Enligt Ingemar Wallin finns endast några få kända exemplar i omakulerat skick, ca 10 exemplar är kända i det klippmakulerade skick som bilden visar. (Foto Wallin Utveckling AB/Wallins Mynthandel)

1 KRONA 1964 märkt PROV, ordinarie stampar

    Silver    25 mm     7,01 g     räfflad rand     (ref MISAB 6)

    Silver    25 mm     6,7 g     räfflad rand     (ref Wallin)

På MISAB 6 bjöds ovanstående provmynt ut med beskrivningen: "Denna krona är intressant så till vida att den präglades vid myntverket i Birmingham, England. Svenska myntverket var vid tiden intresserat av att öka präglingskapaciteten och vår krona präglades vid en demonstration av präglingsmaskinen som var av typen excenterpress med kapacitet för 70 mynt per minut. Myntplattar och stampar hade tidigare skickats från Stockholm (källa: Hirsch auktion 39, nr 522)."

1 KRONA 1966 märkt PROV på åtsidan, CU NI på frånsidan

    Kopparnickel     25 mm     6,7 g     räfflad rand     (ref Wallin)

Enligt Wallin är dom flesta ex av denna variant klippmakulerade. (Foto Markus Sandgren)

1 KRONA 1967 märkt PROV R, ordinarie stampar

    Kromnickel     25 mm     7,0 g     räfflad rand     (SMF P14)

1-kronorna 1967 i kromnickel tillhör dom provmynt som finns ute på marknaden, om än inte i något stort antal. Vikten kan man kanske fundera över, ovanstående ex såldes på Pegasus auktion 2 (2013) och där var vikten angiven till 5,66 g.

50 ÖRE 1951 märkt PROV, annan krontyp     2 varianter

   Silver   22 mm    4,8 g    slät rand    matterad    (SMF P15a)   KMK 10 ex

   Silver   22 mm    4,8 g    slät rand    blank yta    (SMF P15b)    KMK 10 ex

50 ÖRE 1952 märkt PROV, ordinarie stampar     2 varianter

    Silver    22 mm    4,8 g    slät rand    hög relief    (SMF P16)    KMK 10 ex

    Silver    22 mm    4,8 g    slät rand    låg relief     (SMF P17)   KMK 10 ex

P16 och P17 har båda den krona man bestämde sig för att använda till den ordinarie präglingen. Bilden visar P17 med låg relief och den är lånad från auktion Pegasus 2 (2013).

50 ÖRE 1962 märkt PROV CU NI

    Kopparnickel     20 mm     vikt 4,5 g     slät rand     (ref Wallin)

Enligt Ingemar Wallin är detta provmynt känt i 1-2 omakulerade ex och 6 klippmakulerade ex. (Foto Wallin Utveckling AB/Wallins Mynthandel)

50 ÖRE 1968 märkt med korslagda bjälkar

    Kopparnickel     22 mm     4,5 g     slät rand     (SMF P18)    

Utifrån SMF skulle man kunna tro att P18 är präglad i silver men det är ju tryckfelsnisse som varit framme. (Foto SMF)

25 ÖRE 1952 märkt prov, ordinarie motiv

    Silver    17 mm    2,3 g    slät rand    hög relief    (SMF P19)    KMK 10 ex

10 ÖRE 1952 märkt PROV, "Skog och vattenfall"     2 varianter

  Kopparnickel 15 mm 1,5 g  räfflad rand  PROV till vänster  (SMF P20a)

P20a med "PROV" till vänster om valörsiffran. Denna variant var tidigare känd enbart i 10 exemplar på KMK, men när dåvarande riksbankchefen dog visade det sig att han både hade denna och ett antal andra rariteter i sin privata samling och därför kom dessa ut på marknaden.

    Kopparnickel 15 mm  1,5 g  räfflad rand   PROV till höger     (SMF P20b)

    Kopparnickel 15 mm  1,5 g  räfflad rand   PROV till vänster/höger

Tydligen gjorde man två stampar till varje sida med PROV ingraverat till vänster respektive till höger. Detta resulterade i tre varianter varav ovanstående "vänster/höger" inte finns omnämnd i SMF. I Wallins förteckning är den dock medtagen, med kommentaren att alla kända ex är makulerade genom böjning. (Foto MISAB 6) 

10 ÖRE 1952 märkt PROV, "Skog och sjö"

    Kopparnickel    15 mm    1,5 g    räfflad rand    (SMF P21)    KMK 4 ex

10 ÖRE 1952 märkt PROV, ordinarie myntbild

    Silver   15 mm   1,44 g   slät rand   hög relief   (SMF P22)   KMK 10 ex

10 ÖRE 1962 märkt "PROV N"

    Nickel     15 mm     1,45 g     slät rand     (SMF P23)

10 ÖRE 1962 märkt "PROV R2"

    Kromnickel     15 mm     1,45 g     slät rand     (SMF P24a)

10 ÖRE 1962 märkt "PROV R2" och "P"

    Kromnickel     15 mm     1,45 g     slät rand     (SMF P24b)

10 ÖRE 1962 märkt PROV i valörnollan     2 varianter

    Nickel    15 mm    1,45 g    slät rand    rättvända sidor    (SMF P25a) 

    Nickel    15 mm    1,45 g    slät rand    motvända sidor    (SMF P25b)

Enligt Wallin är alla kända ex av "motvända sidor" makulerade genom böjning. (Foto MISAB 6)

5 ÖRE 1952 märkt PROV på båda sidor

     Brons     27 mm     8,0 g     slät rand     (SMF P26)     KMK 10 ex

     Brons     18 mm     2,7 g     slät rand     (ref Wallin)     XR

5 ÖRE 1952 märkt PROV på frånsidan, mindre plants

    Brons     18 mm     2,7 g     slät rand     (SMF P27)     XR

Denna lilla 5-öring betecknas i SMF som XR och finns inte på KMK

5 ÖRE 1964 märkt prov på båda sidor

    Brons     27 mm     8 g     slät rand     (ref Wallin)     XR

Bild saknas men denna 5-öring är som 1-kronan 1964 här ovan präglad på myntverket i Birmingham, som prov för en ny präglingsmaskin som man planerade att införskaffa.

5 ÖRE utan år, ensidig prägling av ordinarie frånsida 1952-1971

    Järn     27 mm     6,03 g     slät rand     (ref Wallin)     XR

Bild saknas    

5 ÖRE utan år, ensidig prägling av 1972 års ordinarie frånsida

    Aluminium     18 mm     slät rand     (SMF P28)     XR

Bild saknas

5 ÖRE utan år, arbesk utan text

    Brons     18 mm     2,7 g     slät rand     (ref Wallin)

  

Foto Hornborgemynt

5 ÖRE utan år mellan stiliserade veteax, åtsida med tre kronor

    Brons     15 mm     1,42 g     slät rand     (ref Wallin)     XR

    Prov på kopparten     63x21 mm     32,54 g     (ref Wallin)     unik

Foto Wallin Utveckling/Wallin Mynthandel

2 ÖRE 1951 märkt PROV     2 varianter

    Brons     21 mm     4,0 g     slät rand     (SMF P29)     KMK 10 ex

    Järn     21 mm     3,5 g     slät rand     (SMF P30)     KMK 13 ex

1 ÖRE 1967 med GVIA:s monogram och årtalen 1882-1967

    Järn     16 mm     1,7 g     slät rand     (SMF P31)

Frånsidan har som synes en incuse prägling

1 ÖRE 1969 med ordinarie stampar     5 varianter    

    Koppar     16 mm     2,0 g     slät rand     (SMF P32)

    Obehandlat järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P33)

    Svartkokat järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P35)

    Selenbehandlat järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P36)

    Eloxerad aluminium     16 mm     0,5 g     slät rand     (SMF P40)

Det eloxerade aluminiumet har en mycket karakteristisk röd färg.

1 ÖRE 1970 med ordinarie stampar     6 varianter

    Obehandlat järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P34a)

    Selenbehandlat järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P37)

    Blåanlöpt järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P38a)

    Kopparplätterat järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P39)

    Kopparplätterad aluminium   16 mm   0,6 g   slät, bar rand   (SMF 41a)

    Kopparplätterad aluminium   16 mm   0,6 g   plätterad rand   (SMF 41b)

1 ÖRE 1970 märkt med 1:a till vänster om valören, ordinarie stampar

    Obehandlat järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P34b)

    Blåanlöpt järn     16 mm     1,5 g     slät rand     (SMF P38b)

    

print