Falcoin.se

Riksdalervalörer

2 Riksdaler 1723 "Krellmynt"

Typ 18

2 Riksdaler 1723 präglad med 1 Riksdalers stampar

Stockholm     1723     58,5 g     ca 41 mm     87,5% silver

De så kallade "Krellmynten" är en serie riksdalervalörer (2, 1 och ½ Rd) från 1723 som präglades i mycket små upplagor. Man använde stampar från 1 Riksdaler på plants av dubbel tjocklek för att slå 2 Riksdaler, 1/2 Riksdalers stampar för 1 Riksdaler och 1/4 Riksdalers stampar för 1/2 Riksdaler. Ansvarig för beställningen var riksbankskamrer Paul Krell som gjorde det på eget bevåg och för detta fick uppbära klander av Kammarkollegiet. Eftersom upplagorna var så små och Kronan inte lidit någon förlust så lät man dock saken passera utan ytterligare åtgärder. Upplagan för 2 Riksdalern var endast "några få ex" och idag är 3 ex kända i privat ägo. (Foto SBC 43)

Nr 61.

Läs mer
2 Riksdaler 1727 med dubbelporträtt

Typ 19

2 Riksdaler 1727 med dubbelporträtt

Stockholm     1727     58,5 g     ca 41 mm     87,5% silver

Även 1727 års dubbelriksdaler präglades med 1 Riksdalers stampar på plants med dubbla vikten. Anledningen har av hävd ansetts vara till minne av 1726/27 års riksdag, men det kan också ha berott på att kungen planerade att resa utomlands. Nu blev dock resan uppskjuten ända till 1731. I arkiven finns nämnt 2 tillfällen när dessa dubbelriksdalrar präglades; den första var i juli 1727 när endast några få ex präglades på prov; den andra var i mars 1729 och då var upplagan 63 exemplar. (Foto Ahlström 36)

Nr 62.

Läs mer
1½ Riksdaler 1727

Typ 20a-b

1½ Riksdaler 1727 med dubbelporträtt

Stockholm     1727     43,875 g     ca 41 mm     87,8% silver

Om denna valör finns ingen information bevarad i arkiven. Förmodligen är det fråga om en provprägling (Foto Bonde 5)

Nr 63-64.

Läs mer
1 Riksdaler 1721 - Jubileum

Typ 21

Jubileumsriksdalern 1721

Stockholm     1721     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 16)

Nr 65a-b.

Läs mer
1 Riksdaler 1723 "Krellmynt"

Typ 22

1 Riksdaler 1723 präglad med 1/2 Riksdalers stampar

Stockholm     1723     29,25 g     ca 35 mm     87,8% silver

(Foto Ahlström 35)

Nr 66.

Läs mer
1 Riksdaler 1723-1728, 1730-1731 och 1733

Typ 23a-f

1 Riksdaler med 1723, 1724 och 1726 års porträtt

Stockholm     1723-1733     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 4)

Nr 67-80.

Läs mer
1 Riksdaler 1727 med dubbelporträtt

Typ 24

1 Riksdaler 1727 med dubbelporträtt

Stockholm     1727     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

(MISABs foto)

Nr 81.

Läs mer
1 Riksdaler 1731 med dubbelporträtt

Typ 25

1 Riksdaler 1731 med dubbelporträtt

Stockholm     1731     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 10)

Nr 82.

Läs mer
1 Riksdaler 1731-1738

Typ 26a-b

1 Riksdaler med 1731 och 1732 års enkelporträtt

Stockholm     1731-1738     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

(Spinks foto)

Nr 83-91.

Läs mer
1 Riksdaler 1738-1744 och 1746-1748

Typ 27

1 Riksdaler med 1738 års porträtt

Stockholm     1738-1748     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

(Foto Ahlström 21)

Nr 92-101.

Läs mer
1 Riksdaler 1748 till minne av Serafimerordens instiftande

Typ 28

1 Riksdaler 1748 med serafimerkedja

Stockholm     1748     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 10)

Nr 102.

Läs mer
1 Riksdaler 1750-1751

Typ 29

1 Riksdaler med 1750 års porträtt

Stockholm     1750-1751     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 12)

Nr 103-104c.

Läs mer
1/2 Riksdaler 1723 "Krellmynt"

Typ 30

1/2 Riksdaler 1723 präglad med 1/4 Riksdalers stampar

Stockholm     1723     14,63 g     ca 29 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 8)

Nr 105.

Läs mer
1/2 Riksdaler 1723-1724 och 1726

Typ 31

1/2 Riksdaler med 1723 års porträtt

Stockholm     1723-1724 och 1726     14,63 g     ca 36 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 20)

Nr 106-108b.

Läs mer
1/2 Riksdaler 1733-1734

Typ 32

1/2 Riksdaler med 1733 års porträtt

Stockholm     1733-1734     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

(Foto Bonde 3)

Nr 109-110.

Läs mer
1/2 Riksdaler 1736

Typ 33

1/2 Riksdaler med 1736 års porträtt

Stockholm     1736     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

(Foto Ahlström 12)

Nr 111.

Läs mer
1/2 Riksdaler 1750

Typ 34

1/2 Riksdaler med serafimerkedjan på frånsidan

Stockholm     1750     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 16)

Nr 112.

Läs mer
1/4 Riksdaler 1723-1724 och 1726

Typ 35

1/4 Riksdaler med 1723 års porträtt

Stockholm     1723-1724 och 1726     7,31 g     ca 29 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 4)

Nr 113-115.

Läs mer
1/4 Riksdaler 1736

Typ 36

1/4 Riksdaler med 1736 års porträtt

Stockholm     1736     7,31 g     ca 28 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 19)

Nr 116.

Läs mer
1/4 Riksdaler 1748 till minne av Serfimerordens instiftande

Typ 37

1/4 Riksdaler 1748 med Serafimerkedja

Stockholm     1748     7,31 g     ca 30 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 17)

Nr 117a-c.

Läs mer
1/4 Riksdaler 1750

Typ 38

1/4 Riksdaler med 1750 års porträtt

Stockholm     1750     7,31 g     ca 28 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 17)

Nr 118.

Läs mer
print