Falcoin.se

Plåtmynt

Fredriks plåtmynt

Under Fredriks regeringsperiod nådde den svenska kopparexporten sin kulmen. Det mesta såldes i form av plåtmynt i 4, 2, 1 och ½ Daler sm. Totalt tillverkades plåtmynt till ett värde av 15644310 Daler sm under åren 1720-1750. Den övervägande delen, 99,9%, kom från Avesta, men 1746 och 1748 förekommer även Ljusnedal och Huså som myntorter.

Nedan redovisas varje förekommande plåtmyntstyp med en hörnstämpel till vänster och mittstämpeln till höger. Hörnstämplarna motsvarar rundmyntens åtsidor och har alltid kungens krönta monogram FRS samt årtalet. Mittstämpeln motsvarar frånsidan och har valör samt myntortsmärke. Korslagda dalpilar stod för Avesta, L i spegelmonogram stod för Ljusnedal och ett krönt G stod för Huså. Att man använde ett G i Huså kommer sig av att kopparn levererades av Gustavsbergsbolaget.

4 Daler sm 1720-1746

Typ 54

4 Daler sm

Avesta     1720-1746     ca 3 kg     ca 23 x 24 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 203-229.

Läs mer
2 Daler sm 1720-1750

Typ 55

2 Daler sm

Avesta     1720-1750     ca 1,5 kg     ca 15 x 16 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 230-260.

Läs mer
2 Daler sm 1746 Ljusnedal

Typ 56

2 Daler sm     Ljusnedal

Ljusnedal     1746     ca 1,5 kg     ca 15 x 16 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 261.

Läs mer
1 Daler sm 1720-1750

Typ 57

1 Daler sm

Avesta     1720-1750     ca 0,8 kg     ca 12 x 13 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 262-292.

Läs mer
1 Daler sm 1746 och 1748 Ljusnedal

Typ 58

1 Daler sm     Ljusnedal

Ljusnedal     1746 och 1748     ca 0,8 kg     ca 12 x 13 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 293-294.

Läs mer
1 Daler sm 1748 Huså

Typ 59

1 Daler sm     Huså     koppar från Gustavsbergsbolaget

Huså     1748     ca 0,8 kg     ca 12 x 13 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 295.

Läs mer
1/2 Daler sm 1720-1750

Typ 60

1/2 Daler sm

Avesta     1720-1750     ca 0,4 kg     ca 7 x 8 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 296-326.

Läs mer
1/2 Daler sm 1746 och 1748 Ljusnedal

Typ 61

1/2 Daler sm     Ljusnedal

Ljusnedal     1746 och 1748     ca 0,4 kg     ca 7 x 8 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 327-328.

Läs mer
1/2 Daler sm 1748 Huså

Typ 62

1/2 Daler sm     Huså      koppar från Gustavsbergsbolaget

Huså     1748     ca 0,4 kg     ca 7 x 8 cm     koppar

(Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 329.

Läs mer
print