Falcoin.se

Övriga kopparmynt

2 Öre sm 1743-1750

Typ 63

2 Öre sm

Avesta     1743-1750     28,3 g     ca 33 mm     koppar

(Foto Aurum 4)

Nr 329-336.

Läs mer
1 Öre sm 1730-1750

Typ 64

1 Öre sm Avesta

Avesta     1730-1750     14,15 g     ca 31 mm     koppar

(Foto Aurum 3)

Nr 337-357.

Läs mer
1 Öre sm 1737 Stockholm

Typ 65

1 Öre sm Stockholm

Stockholm     1737     14,15 g     ca 29 mm     koppar

(Foto Aurum 4)

Nr 358.

Läs mer
1/2 Öre sm 1720-1721

Typ 66

1/2 Öre sm

Stockholm     1720-1721     3,6-7,2 g     ca 25 mm     koppar

(eget foto)

Nr 359-362.

Läs mer
1 Öre KM 1720-1721

Fredriks 1 Öre KM delas upp i fyra typer trots att myntbilderna är i stort sett desamma under hela perioden. Detta beror på nedanstående orsaker:

Typ 67 (1720-1721). I motsats till övriga årgångar så är dessa överpräglade på nödmynt.

Typ 68 (1724-1726). Myntort Stockholm

Typ 69 (1746 och 1749). Myntort Avesta

Typ 70 (1750). Myntort Stockholm men annan vikt, andra kronor och annan gravör

Typ 67a-b

1 Öre KM     präglad på nödmynt 1720-1721

Stockholm     1720-1721     4,5 g eller 7,2 g     ca 23 mm     koppar

Detta ex är präglat på nödmyntet Saturnus (Foto MISAB 16)

Nr 363-366.

Läs mer
1 Öre KM 1724-1726

Typ 68

1 Öre KM     1724-1726

Stockholm     1724-1726     4,63 g     ca 23 mm     koppar

(Foto MISAB 16)

Nr 367-369.

Läs mer
1 Öre KM 1746 och 1749

Typ 69a-b

1 Öre KM     1746 och 1749

Avesta     1746 och 1749     4,7 g     ca 23 mm     koppar

(Foto MISAB 4)

Nr 370-371.

Läs mer
1 Öre KM 1750

Typ 70

1 Öre KM     1750

Stockholm     1750     4,7 g     ca 23 mm     koppar

(Foto MISAB 20)

Nr 372.

Läs mer
10 Mark km 1721

Stora Kopparbergs Bergslag lät åren 1719-1723prägla polletter, som även kom att användas som skiljemynt utanför deras handelsområde.

Typ 71

10 Mark km     (myntpollett)

Avesta     1721     ca 8,5 g     ca 26 mm     koppar

Omskriften och motivet på frånsidan anspelar på den förening som skett ett par år tidigare mellan bergslagen vid Stora Kopparberg och staden Falun. Valören 10 Mark km motsvarade 26 2/3 Öre sm, vilka tillsammans vägde ca 375 g i kopparmynt. (Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 373.

Läs mer
5 Mark km 1722

Typ 72

5 Mark km     1722     (myntpollett)

Avesta     1722     9,4 g     ca 28 mm     koppar

Förekommer både med stavningen STORE och STORA. 5 Mark km motsvarade 13 1/3 öre sm, vilka vägde 185 g i kopparmynt. (Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 374a-b.

Läs mer
5 Mark km 1723

Typ 73

5 Mark km     1723     (myntpollett)

Avesta     1723     8,5 g     ca 25 mm     koppar

Sveriges enda betalningsmedel i koppar som har randskrift. (Foto Gabriel Hildebrand)

Nr 375.

Läs mer
print