Falcoin.se

Avslag

Typ A1

Typ A1

Guldavslag av Reseriksdalern utan år präglad i

18 Dukaters vikt

Stockholm     62,71 g     ca 41 mm     97,6% guld

(Foto Gabriel Hildebrand)

Läs mer
Typ A2

Typ A2

Guldavslag av Reseriksdalern 1731 präglad i

15 Dukaters vikt

Stockholm     52,26 g     ca 40 mm     97,6% guld

(Foto Gabriel Hildebrand)

Läs mer
Typ A3

Typ A3

Guldavslag av jubileumsriksdalern 1721 präglad i

10 Dukaters vikt

Stockholm     1721     34,84 g     ca 40 mm     97,6% guld

(Foto Gabriel Hildebrand)

Läs mer
Typ A4

Typ A4

Guldavslag av riksdalern 1731 med dubbelporträtt präglad i

10 Dukaters vikt

Stockholm     1731     34,84 g     ca 40 mm     97,6% guld

(Foto Gabriel Hildebrand)

Läs mer
Typ A5

Typ A5

Guldavslag av "Reseriksdalern" 1731 präglad i

10 Dukaters vikt

Stockholm     1731     34,84 g     ca 40 mm     97,6% guld

(Foto Gabriel Hildebrand)

Läs mer
Typ A6

Typ A6

Guldavslag av "Reseriksdalern" utan år präglad i

10 Dukaters vikt

Stockholm     inget årtal angivet     34,84 g     ca 41 mm     97,6% guld

(Foto Gabriel Hildebrand)

Läs mer
print