Falcoin.se

Silvermynt

1 Riksdaler utan angiven valör

Typ 6a-c

1 Riksdaler  utan angiven valör

Stockholm     1751-1757 och 1759-1766     29,25 g     ca 42 mm     87,8% silver

(Foto Hagander 3)

Nr 43-57.

Läs mer
1 Riksdaler med valör

Typ 7

1 Riksdaler  med angiven valör

Stockholm     1767-1769     29,25 g     ca 42 mm     87,8% silver

(Foto Ahlström 63)

Nr 58-60.

Läs mer
3 Daler SM

Typ 8

3 Daler SM    (1 Riksdaler)    

Stockholm     1770-1771     29,25 g     ca 42 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 19)

Nr 61-62.

Läs mer
2 Daler SM

Typ 9

2 Daler SM    (2/3 Riksdaler)    

Stockholm     1770     19,5 g     ca 35 och 37 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 4)

Nr 63a-b

Läs mer
1/2 Riksdaler utan angiven valör

Typ 10a-b

1/2 Riksdaler    utan angiven valör

Stockholm     1752, 1753, 1755 och 1766     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 19)

Nr 64-67.

Läs mer
1/2 Riksdaler med valör

Typ 11

1/2 Riksdaler    med angiven valör

Stockholm     1767-1768     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 20)

Nr 68-69.

Läs mer
1 Daler SM

Typ 12

1 Daler SM    (1/3 Riksdaler)

Stockholm     1770     9,75 g     ca 29 och 31 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 20)

Nr 70a-b.    

Läs mer
1/4 Riksdaler utan angiven valör

Typ 13a-c

1/4 Riksdaler    utan angiven valör

Stockholm    1752, 1753, 1755, 1760 och 1765    7,31 g    ca 28 mm    87,8% silver

(Foto MISAB 20)

Nr 71-76.

Läs mer
1/4 Riksdaler med valör

Typ 14

1/4 Riksdaler   med valören angiven

Stockholm     1767-1768     7,31 g     ca 28 mm     87,8% silver

(MISABs foto)

Nr 77-78.

Läs mer
16 Öre

Typ 15

16 Öre SM    (1/6 Riksdaler)

Stockholm     1770     6,19 g     ca 24 mm     69,1% silver

(Foto MISAB 16)

Nr 79a-b.

Läs mer
1/8 Riksdaler

Typ 16

1/8 Riksdaler

Stockholm     1767-1768     3,66 g     ca 23 mm     87,8% silver

(Foto MISAB 13)

Nr 80-81.

Läs mer
8 Öre

Typ 17

8 Öre SM    (1/12 Riksdaler)

Stockholm     1771     4,21 g     ca 23 mm     50,7% silver

(Foto MISAB 8)

Nr 82a-b

Läs mer
4 Öre

Typ 18

4 Öre SM    (1/24 riksdaler)

Stockholm     1771     2,77 g     ca 21 mm     38,2% silver

(Foto MISAB 15)

Nr 83.

Läs mer
4 Mark

Typ 19a-b

4 Mark

Stockholm     1752-1755     20,8 g     ca 36 mm     69,4% silver

(Foto MISAB 16)

Nr 84-88.

Läs mer
2 Mark

Typ 20

2 Mark

Stockholm     1752 och 1754     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver

(Foto MISAB 16)

Nr 89-90.

Läs mer
10 Öre

Typ 21a-b

10 Öre SM

Stockholm     1751-1756, 1760-1761 och 1763-1764    

7,02 g     ca 26 mm     44,4% silver

(Foto MISAB 19)

Nr 91-100.

Läs mer
5 Öre

Typ 22a-c

5 Öre SM

Stockholm     1751-1767     3,51 g     ca 22 mm     44,4% silver

Nr 101-117.

Läs mer
1 Öre

Typ 23

1 Öre SM

Stockholm     1753-1754, 1756-1758 och 1761     1,2 g     ca 18 mm     25% silver

Nr 118-123.

Läs mer
Adolf Fredriks kröning 1751 (kastmynt)

Typ 24

Kastmynt till kröningen 1751    (2 Mark)

Stockholm     26:e november 1751     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver

(Foto MISAB 4)

Nr 124.

Läs mer
Adolf Fredriks begravning 1771 (kastmynt)

Typ 25

Kastmynt till begravningen 1771    (2 Mark)

Stockholm     30:e juli 1771     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver

(Foto MISAB 4)

Nr 125a-b.

Läs mer
print