Falcoin.se

Oskar I

4 Dukat

4 Dukat

1846          15 kända ex

1850          fler än 15 kända ex

1852          0 kända ex

Listan på de verifierade exemplaren hittar man under "Read more". Bilden ovan visar exemplaret som Julius Hagander köpte av C.O.Algård 1968 och som nu senast gick under klubban på auktion Hagander 1 (2011).

Länkar:

upplagor 

årtalsrariteterna 1852

Read More
2 Dukat

2 Dukat

1850          4 kända ex

1852          0 kända ex

1857          fler än 15 kända ex

2-dukaterna är överlag svårare än 4-dukaterna och av 1850 finns det 5 verifierade exemplar som presenteras under "Read more"! Bilden visar Svenssons ex som via Hirsch första auktion (1966) hamnade i Haganders samling, och därefter återigen såld på auktion Hagander 2 (2011).

Länkar:

upplagor

årtalsrariteterna 1852

Read More
1 Dukat

1 Dukat 1844     5 kända ex

Bilden visar Svenssons exemplar av 1 dukat 1844 som C.O.Algård köpte på Hirsch första auktion (1966). 1986 sålde han den sedan vidare till Julius Hagander och den såldes nu senast på auktion Hagander 4 (2012) för drygt 74000 kr inklusive provision.

Länkar:

upplagor

Read More
1/2 Riksdaler Specie

1/2 Riksdaler Specie 1852     2 kända ex

1/2 Riksdaler Specie präglades med 4 årtal, varav 1845, 1846 och 1848 i tämligen riklig mängd och dessa är därför inte så sällsynta. Det 4:e årtalet var 1852 och då präglades endast 1104 ex (enl Tonkin). Av dessa känner vi idag till endast 2-3 ex i privat ägo. Bilden ovan är lånad från Svea auktion nr 10 (1981).

Länkar:

upplagor

årtalsrariteterna 1852

Read More
1/4 Riksdaler Specie

1/4 Riksdaler Specie 1852     2 kända ex

1/4 Riksdalrarna präglades endast 3 årtal; 1846, 1848 och 1852, alla på 1844 i stampen. Upplagorna på dom 2 första var 6-siffriga och dom är ännu ganska vanliga. För 1852 är dock upplaga okänd, men den vanliga uppfattningen är att den inte uppgick till fler än en handfull ex varav 2 är idag kända i privat ägo.

Länkar:

upplagor

årtalsrariteterna 1852

Read More
1/16 Riksdaler Specie

1/16 Riksdaler Specie 1849     5 kända ex

Svenssons ex som såldes på SNF:s auktion 2009

Länkar:

upplagor

Read More
1/32 Riksdaler Specie

1/32 Riksdaler Specie 1851     1 känt ex

1/32 Riksdaler Specie präglades med 3 årtal 1851-1853. Dom 2 senare årtalen hade 6-siffriga upplagor och är idag ganska vanligt förekommande. Från 1851 finns däremot endast 1 känt exemplar i privat ägo. (Foto Ahlström 44) 

Read More
4 Riksdaler Riksmynt 1855

4 Riksdaler Riksmynt 1855     2 kända ex

Enligt uppgift i Tonkin präglades 2117 ex med detta första porträtt på den åldrade kungen och det var totalt för 1855 och 1856. Dom flesta torde dock ha fått årtalet 1856 eftersom det är bara 2 ex kända med det första året. Mer info under "Read More".

Read More
4 Riksdaler Riksmynt 1856 med 1855 års bild.

4 Riksdaler Riksmynt 1856     med 1855 års bild

Fler än 15 kända ex

1856 är varianten något vanligare, även om den fortfarande är sällsynt. Ovanstående är Svenssons ex som även det så småningom letade sig in i Haganders samling.

Read More
print