Falcoin.se

Karl XIV Johan

4 Dukater

4 Dukater

1837           fler än 15 kända ex

1838           14 kända ex

1839           10 kända ex 

1841            4 kända ex

1843            fler än 15 kända ex

4-dukaterna präglades under Karl XIV Johans tid med 5 årtal och är som typ betraktat vanligare än Oscar I:s präglingar. Som årgångsvarianter är dom dock sällsynta och vi listar dom 3 årgångar som har mindre än 15 kända ex. Bilden visar Julius Haganders exemplar av det svåraste årtalet 1841 som han köpte redan på Galerie des Monnaies i Lausanne 1969. Klicka på länkarna nedan för att komma till listorna för dom olika årtalen.

Länkar:

Upplagor och övrig info

1838     1839     1841

 

 

2 Dukater 1830

2 Dukat 1830     2 kända ex

Kanske 1800-talets exklusivaste typmynt; 2 Dukat 1830 präglad med 1-dukatens stampar på en plants med dubbla vikten. Mer info under "Read more".

 

 

Read More
2 Dukater 1836-1843

2 Dukat

1836          14 kända ex

1837          fler än 15 kända ex

1838          3 kända ex

1839          13 kända ex

1842          4 kända ex

1843          fler än 15 kända ex

2-dukaterna präglades åren 1836-1839 och 1842-1843, och av dessa är 1843 det enda årtal som med säkerhet är för vanlig för att betecknas som en raritet. Övriga årtal listas under respektive länk. Bilden visar det fantastiskt fina exemplar som såldes på MISAB 5.

Länkar:

Upplagor

1836    1837     1838    1839    1842

 

 

1 Dukat första porträttet

1 Dukat första porträttet

1818          fler än 15 kända ex

1819          6 kända ex

1820 med 1818 års bild     3 kända ex

1820 med vanliga bilden    9 kända ex

1821          fler än 15 kända ex

1822          fler än 15 kända ex          

1823          5 kända ex

1824          2 kända ex

1825          12 kända ex

1826          10 kända ex

1827          fler än 15 kända ex

1828          fler än 15 kända ex

1829          13 kända ex

Dukaterna präglades årligen 1818-1843 men uppdelas i två typer med avseende på präglingsteknik, eftersom man 1830 övergick till ringprägling. Samtidigt ändrades även porträttet. Av första serien med årtalen 1818-1829 är det enbart 1818,1821 och 1828 som inte kan betecknas som årtalsrariteter. Faktum är att drygt hälften av alla kvarvarande ex av typ 1 har något av dessa 3 årtal. Övriga årtal listas under respektive länk nedan. (Bilden ovan är lånad från Nordlinds auktion november 2011)

Länkar:

Upplagor

1819     1820     1820 med 1818 års bild     1822    

1823     1824     1825     1826     1827     1829

 

 

1 Dukat andra porträttet

1 Dukat andra porträttet

1830           fler än 15 kända ex

1831           10 kända ex

1832           12 kända ex

1833            10 kända ex

1834           16 kända ex

1835 med 1830 års bild     2 kända ex

1835 vanlig bild     12 kända ex

1836             0 kända ex

1837             fler än 15 kända ex

1838             fler än 15 kända ex

1839             fler än 15 kända ex

1840             8 kända ex

1841             fler än 15 kända ex

1842             fler än 15 kända ex

1843             fler än 15 kända ex

Andra porträttet är ungefär dubbelt så vanligt som det första, men även här är fördelningen mellan dom olika årgångarna mycket varierad. Av totalt 14 årgångar kan dock hälften (7) anses vara rariteter och berättigad till minst ett R i beskrivningen. Bilden visar Julius Haganders exemplar av den mycket svåra varianten 1835 med 1830 års åtsida. Alla kända ex listas under nedanstående länkar. 

Länkar:

Upplagor

1831     1832     1833     1834     1835    

1835 med 1830 års bild     1840

 

 

1 Riksdaler

1 Riksdaler

1819 med OL          fler än 15 kända ex

1820 med stor bild     14 kända ex

1820 med Karl XIII:s bild     9 kända ex

1826                   fler än 15 kända ex

1827 TROYSKA ASS med 9 serafer 6 kända ex

1829 TROYSKA ASS     12 kända ex

Riksdalrarna 1818-1829 är präglade i betydligt större upplagor än guldmynten och därför är det endast "troyska ass" 1829 som kan betraktas som årtalsraritet. Däremot finns det ett antal roliga varianter som verkar förekomma ytterst sparsamt. Det är dock rätt tydligt att katalogförfattarna inte alltid känt till sällsynthetsgraden av t.ex. "1820 med stor bild". Bilden visar Schmitz ex av "1819 med mm OL" som nu senast såldes på MISAB 8. 

Länkar:

Upplagor

1819 med OL     1820 med stor bild     1820 med Karl XIII:s bild   

1826     1827 TROYSKA ASS med 9 serafer     1829 TROYSKA ASS

 

 

1/6 Riksdaler

1/6 Riksdaler

1828 med räfflad rand     7 kända ex

1828 med slät rand     2 kända ex

1/6 Riksdaler präglades endast 1819, 1826, 1828 samt 1829. Även om upplagan var måttlig för alla dom 3 sista åren så är det ändå bara 1828 som kan räknas som en årtalsraritet. Den brukar dessutom av tradition uppdelas i två varianter med avseende på om randen är räfflad eller slät. Bilden visar Schmitz ex av varianten med slät rand.

Länkar:

Upplagor     räfflad rand     slät rand

 

 

1 Riksdaler Specie

1 Riksdaler Specie

1837         9-14 kända ex

1837 med G     fler än kända ex

1838 med G     10 kända ex

1843          1 känt ex

1 Riksdaler Specie präglades årligen 1831-1843, dock i mycket skiftande upplagor. Man hittar 2 klockrena rariteter, årgången 1843 samt varianten 1838 med G på halsavskärningen. Utöver detta förekommer dom 2 varianterna 1837 mycket sparsamt på marknaden, trots att dom traditionellt aldrig betraktats som rariteter. Däremot har årgången 1832 tack vare sin mycket låga upplaga alltid presenterats som en raritet, men eftersom antalet funna exemplar passerat 15 så kommer den inte att listas på denna sida.

Bilden ovan kommer från Hagander 3 och visar givetvis den i privat ägo unika riksdalern 1843. 

 

Länkar:

1837     1837 med G     1838 med G     1843

Upplagor

1/2 Riksdaler Specie

1/2 Riksdaler Specie

1838          1 känt ex

Om detta mynt skriver T.G.Appelgren: "Ej bokförd i mynträkenskaperna. Endast två exemplar kända, detta och ett mindre vackert ex i KMK". Under "Read more" finns att läsa en liten artikel som Bjarne Ahlström skrivit om silvermyntningen under 1830-talet i allmänhet och om myntningen av 1/2 Riksdaler Specie i synnerhet. Där finns naturligtvis också provenienskedjan för det unika exemplaret ovan, så långt den är känd

Read More
1/8 Riksdaler Specie

1/8 Riksdaler Specie

1830 med räfflad rand     9 kända ex

1830 stjärnor och blad     4-5 kända ex

1830 nedsänkt räffling     6 kända ex

1830 omlettrad rand       4 kända ex

1836                            7 kända ex

1837                            10 kända ex

Även fast 1/8 Riksdaler är mycket sällsynt vissa årtal så är det ändå dom olika randskydden som är mest spännande. Dessa randskydd bör väl egentligen härföras till provmynten, men det är också mycket tydligt att dom präglades för att gå i cirkulation. Bilden visar överst den vanliga räfflade randen, därefter stjärnor och bladornament, slät rand med nedsänkt räffling i mitten samt räfflad rand med nedsänkt räffling i mitten (omlettrad). (Foto M.Sandgren)

Länkar:

Upplagor    

1830 med räfflad rand     1830 med nedsänkt räffling i mitten

1830 med omlettrad rand     1830 stjärnor och bladornament på randen

1836     1837

 

 

1/2 Skilling

1/2 Skilling (palmkvist)

1833/32          1 känt ex

1/2-skillingen 1833 är det enda reguljära kopparmyntet från Karl XIV Johan som man definitivt kan säga är en raritet. Upplagan är okänd så det kan nog inte ha blivit så många exemplar slagna. Tonkin anger att det ska finnas 2 ex i privata samlingar och det kan nog kanske stämma. (Foto Ahlström 40)

Läs mer

Provmynt

Provmynt och myntprov

Riksdaler Specie 1822 (ringpräglad)

silver          3 kända ex

koppar          2 kända ex

Många provmynt, för att inte säga dom flesta, är mycket sparsamt förekommande. Det är dock för närvarande inte aktuellt med någon generell genomgång, men när andan faller på kommer ändå en del av dem att redovisas. Först ut är riksdalervalörerna från 1822 och 1829. Bilden ovan visar Haganders ex av Riksdaler Specien 1822 som såldes för 13000 euro (exkl. provision) 2011.

 

 

Riksdaler Banco 1829     7-8 kända ex

Den svåra Bancoriksdaler-serien präglades i 3 valörer 1829. Upplagan för var och en av dem överskred knappast 10 exemplar. 

 

1/3 Riksdaler Banco 1829   5 kända ex

(Foto MISAB 16)

 

 

1/6 Riksdaler Banco 1829     5 kända ex

(Foto MISAB 16)

 

Länkar till raritetslistorna:

Riksdaler Specie 1822 i silver

Riksdaler Banco 1829    

1/3 Riksdaler Banco 1829

1/6 Riksdaler Banco 1829

vakant 3
vakant 4
vakant 5
print