Falcoin.se

Karl XIII

1 Dukat

1 DUKAT

1815               fler än 15 kända ex

1816                10 kända ex

1817               fler än 15 kända ex

I motsats till Karl XIV Johans dukater så förekommer Karl XIII:s dukater ganska rikligt, om än med betydligt färre årtal. Tydligt är att dom senare årtalen är sällsyntast och av dessa är 1816 det enda som kanske understiger 15 befintliga ex. (Foto Hagander 4)

Länkar:

Upplagor

1815     1816     1817

 

 

1 Riksdaler

1 Riksdaler

1814 med NORR     15 kända ex

Karl XIII blev vald till kung även i Norge den 4/11 1814 och då ändrade man omskriften på porträttmynten från SVERIGES GÖTH.OCH V.KONUNG till det nya SV.NORR.GÖTH.OCH V.KONUNG. Det blev bara riksdalrarna som präglades med den nya omskriften det året och då enbart någon månad. Enligt Tonkin så var den totala upplagan 1814 endast 6600 ex och med den nya omskriften var upplagan naturligtvis betydligt mindre. Av kvarvarande kända exemplar är huvuddelen i normalkvalitet, endast 1 känt ex i ocirkulerad kvalitet (se bilden) och det såldes senast på Nordlinds auktion i november 2011.

Länk till myntlistan

 

 

Read More
1/6 Riksdaler typ 1

1/6 Riksdaler med SVERIGES

1809          5 kända ex

Sjättedelarna präglades med 5 årtal varav 3 med SVERIGES i omskriften. 1810 och 1814 stod för drygt 75% av den totala upplagan och förekommer fortfarande ganska rikligt på marknaden. Upplagan 1809 är dock okänd, men den var säkerligen mycket måttlig. (Foto MISAB 7)

Länkar:

Upplagor     1809

 

  

1/6 Riksdaler typ 2

1/6 Riksdaler med SV.NORR

1815          5 kända ex

1817          10 kända ex

Typ 2 har precis som riksdalern ovan omskriften SV.NORR.GÖTH.OCH V.KONUNG. Här har man dock valt att använda samma stamp som 1814 och i stället punsat in .NORR i stampen. Utmärkande för dom båda årtalen 1815 och 1817 är därför en synnerligen trött stamp. Exemplaret på bilden är troligen det bästa som finns av denna svåra typ. (Foto Bonde 3)

Länkar:

Upplagor     1815     1817

 

 

Kastmynt 1809 kröningen med litet porträtt

Kröningspenningen 1809

litet porträtt          10 kända ex

Kastmyntet som präglades 1809 med anledning av Karl XIII:s kröning förekommer med 2 olika variationer på porträttet. Det som kallas "stort porträtt" är tämligen vanligt förekommande men det andra "lilla porträttet" är mycket sällsynt. Lagda bredvid varandra är varianterna inte så svåra att se skillnad på, men har man ingen jämförelse till hands så är lättaste kännetecknet att det ryms en punkt efter årtalet på det lilla porträttet. (Foto MISAB 8)

Länk till dom listade exemplaren

 

 

Kastmynt 1818 Begravningen med glob

Begravningspenningen 1818

med jordglob          8 kända ex

dito men med slät rand     2 kända ex

När kastmyntet till kungens begravning 1818 skulle tillverkas var detta det första förslaget, två kronor vilande på en jordglob. Naturligtvis var det meningen att kronorna skulle symbolisera unionen mellan Sverige och Norge, men någon fann det anstötligt att en av kronorna delvis vilade på det nyss förlorade Finland och därför avvisades förslaget. Antalet präglade ex måste därför också vara mycket litet. "Varianten" med slät rand är medtagen p.g.a. att det inte är säkerställt att det är nypräglingar. (Foto MISAB 9).

Räfflad rand          slät rand

print