Falcoin.se

Gustav IV Adolf

Dukat typ 1

1 Dukat

porträtt med papiljottfrisyr

1793          9 kända ex

1794         10 kända ex

1795          7 kända ex

Första dukattypen präglades i 3 år och alla årgångarna är mycket sällsynta. (Foto Aurum 6)

Länkar:

Upplagor

1793     1794     1795

 

 

 

Dukat typ 2

1 Dukat

porträtt med utfällt hår

1796          6 kända ex

1797          3 kända ex

1798          6 kända ex

Den andra dukattypen präglades också 3 år och är ändå mer sällsynt. Kanske befogat med ett R även som typ betraktat. (Foto Hagander 2)

Länkar:

Upplagor

1796     1797     1798

 

 

 

Dukat typ 3

1 Dukat med Smålands vapen

porträtt med utfällt hår

1796          8 kända ex

Ett typmynt med samma åtsida som övriga dukater 1796 men med Smålands vapen längst ner på frånsidan, vilket visar att guldet kommer från Ädelfors i Småland. (Foto Hagander 2)

Upplagor

Länk till myntlistan

 

 

 

Dukat typ 4

1 Dukat

porträtt med harnesk

1799          6 kända ex

1800          12 kända ex

1801          4 kända ex

1802          5 kända ex

1803          12 kända ex

1804           9 kända ex

1805           12 kända ex

1806         fler än 15 kända ex

1807           fler än 15 kända ex

1808           fler än 15 kända ex

1809           fler än 15 kända ex

Porträttet med harnesk var det vanligaste under Gustav IV Adolphs tid och stod för drygt 75% av den totala dukatupplagan. Även om typen i sig är ganska vanligt förekommande än i dag så är dom enskilda årtalen oftast ganska svåra. Dom sista 4 årtalen och speciellt 1809 är dock så ofta förekommande att dom inte kan betecknas som rariteter. (Foto Hagander 2)

Länkar:

Upplagor    

1799     1800     1801     1802     1803    

1804     1805     1806     1807

 

 

              

Dukat typ 5

1 Dukat med Smålands vapen

porträtt med harnesk

1801          7 kända ex

Den sista dukaten med guld från Ädelfors i Småland präglades 1801 med en upplaga på endast 900 ex. (Foto Hagander 4)

Upplagor    

länk till myntlistan

 

 

 

1 Riksdaler

1 Riksdaler med FOLKFT

1794          fler än 15 kända ex

Riksdalrarna är som regel ganska vanligt förekommande för alla årtal. 1794 finns dock en rolig variant där man stavat fel i valspråket, FOLKFT istf FOLKET. Får betraktas som en slamkrypare eftersom den ofta säljs utan att felstavningen är nämnd, och därmed är det inte så lätt att hitta dem i kataloger. Finns med 2 olika porträtt(Foto Bonde 3)

FOLKFT 1794 första porträttet  åtsida med stampklumpar

FOLKFT 1794 andra porträttet

 

 

1/6 Riksdaler

1/6 Riksdaler

1804 på 1803     4 kända ex

1805 på 1804     4 kända ex

1806 på 1805     1 känt ex

Gustav IV Adolfs 1/6 riksdalers tillhör 1800-talets vanligaste silvermynt, men det finns några eftertraktade varianter med ompunsat årtal (1804/3 och 1805/4 samt nu också 1806/5) som nog ändå får räknas till rariteterna. Tyvärr är dom svåra att fånga på bild. (Foto Marcus Sandgren)

Länkar:  1804/1803     1805/1804     1806/1805

 

 

Minnespenning typ 1

Besöket i Avesta 9:e juli 1794

Typ 1 med rutad rand        19 kända ex

Detta minnesmynt kan delas in i 3 typer beroende på vilken plants som använts vid präglingen. Typ 1 är präglad på gamla 1 ÖRE SM från Fredrik och Adolf Fredrik, typ 2 på pollettämnen samt typ 3 på nya plants av samma storlek som 1 ÖRE SM. Den sistnämnda är ganska vanligt förekommande och är därför inte medtagen på denna sida. Även 18 ex som typ 1 har är egentligen för mycket för att den ska medtagas, men jobbet med den är ju redan gjort så det är lika bra att visa upp det. Kännetecknen för typ 1 är i alla fall att man oftast kan se delar av den gamla präglingen samt att randen är rutad. Upplagan är okänd. (Foto MISAB 7)

All övrig bakgrundsinfo om denna minnespenning i koppar kan med fördel läsas på Lennart Castenhags eminenta hemsida.

Länk till myntlistan

 

 

Minnespenning typ 2

Besöket i Avesta 9:e juli 1794

pollettämne

bred pilvinkel        1 känt ex

räfflad rand          5 kända ex

slät rand               3 kända ex

Typ 2 skiljer sig mot typ 1 genom att ha något mindre diameter, tunnare plants, bara halva vikten (under 6 gram) samt snedräfflad eller slät rand. Samtliga kända ex har medelmåttig kvalitet och ovanstående ex i kvalitet 1/1+ kan mycket väl vara det bästa. Okänd upplaga. (Foto P.J.Holmberg)

Länkar

Bred pilvinkel     snedräfflad rand     slät rand

 

 

 

1/2 Skilling

1/2 Skilling 1804

spetsig 4          1 känt ex

1/2-skillingen 1804 anses ju av tradition vara en årtalsraritet och har varit försedd med ett eller två R i många auktionskataloger. Vid räkning av antalet ex kommer man dock upp i minst 25 ex vilket är för många för att den ska kunna räknas som en raritet. Däremot finns det en variant med spetsig 4 som specialsamlarna endast känner till i 1 exemplar. (Foto Aurum 5)

Läs mer

print