Falcoin.se

Gustav III

Dukat typ 1

1 Dukat

1771          2 kända ex

1772          6 kända ex

1773          7 kända ex

1774          7 kända ex

1775     Fehrmans porträtt      4 kända ex

1775         Ljungbergers porträtt     1 känt ex

1776          fler än 15 kända ex

1777          fler än 15 kända ex

1778          8 kända ex

1779          3 kända ex

1780          4 kända ex

1781          11 kända ex

1782/79    14 kända ex

1782          5 kända ex

1783          11 kända ex

1784          3 kända ex

1785          2 kända ex

1786          11 kända ex

1787          11 kända ex

1788          3 kända ex

1789/87     Ljungbergers porträtt     1 känt ex

1789/87    6 kända ex

1789          10 kända ex

1790          4 kända ex

1791          9 kända ex

1792          5 kända ex

Dukater av typ 1 präglades årligen 1771-1792 och de flesta årgångarna är mycket sällsynta. Bilden visar Haganders ex från 1771.

Länkar:

Upplagor

1771     1772     1773     1774     1775     Ljungbergers porträtt 1775    

1776     1777     1778     1779     1780     1781     1782/79     1782    

1783     1784     1785     1786     1787     1788     Ljungbergers porträtt 1789    

1789/87     1789     1790     1791     1792

 

 

Dukat typ 2

1 Dukat med Smålands vapen

1771          fler än 15 kända ex

1772          1 känt ex

1773          0 kända ex

1774          2 kända ex

1776          0 kända ex

1777          0 kända ex

1778          3 kända ex

1779          0 kända ex

1781          1 känt ex

1782          0 kända ex

1783          4 kända ex

1784          1 känt ex

1785          0 kända ex

1786          0 kända ex

Den andra dukattypen är präglade av guld från Ädelfors i Småland och känns igen på att smålands vapen återfinns längst ner på frånsidan. Präglingen skedde under 14 år, ofta med mycket låga upplagor. I dag är samtliga årtal rariteter, utom 1771 varav det finns fler kända ex än från dom 13 andra åren tillsammans. Bilden visar Haganders ex från 1781.

Länkar:

Upplagor

1771     1772     1774     1778     1781     1783     1784 

 

        

2/3 Riksdaler

2/3 Riksdaler 1780

2/3-riksdalrarna präglades 1776-1780 i en total upplaga på nästan 450000 ex, dvs ca 75000 ex/år. Upplagan 1780 var dock bara 10725 ex och det märker man också på förekomsten i nutid. Efter en genomgång av 120 auktionskataloger  har endast 17 försäljningar hittats, men av dessa är färre än hälften fotograferade. Detta gör att en listning av "kända ex" blir meningslös. Förmodligen är antalet "existerande ex" 15 eller fler, och 1780 är därmed ingen årtalsraritet. Delar man upp årgången i dels 1780/1779 samt dels "rena" årtal är dock båda varianterna förmodligen förtjänta av ett R eller två i objektsbeskrivningen. (Foto Aurum 5)

 

 

1/3 Riksdaler

1/3 Riksdaler 1781

1/3-riksdalrarna präglades årligen 1776-1789 och med en genomsnittlig upplaga på över 330000 ex. Precis som var fallet med den dubbla valören så fanns även här ett stort undantag och det var 1781 då det präglades endast 17100 ex. Endast 15 försäljningar har hittats i dom genomgågna katalogerna, och av dessa är bara 7 fotograferade. Det är alltså inte heller här någon mening att lista "kända ex"! Däremot kan man ju konstatera att årgången endast bjuds ut på var åttonde auktion samt att alla kända försäljningar har en kvalitetsbedömning i spannet 1 till 1+. Förmodligen är antalet existerande ex i privat ägo färre än 15 och ett R i raritetsangivelsen är därför berättigat. 

Bilden föreställer Schmitz ex som såldes på Spinks auktion i Zürich i maj 1990.

 

 

1/6 Riksdaler

1/6 Riksdaler

1783 med RXE        8 kända ex

1787                        12 kända ex

Detta är en rolig variant där gravören helt enkelt stavat fel i omskriften, RXE i stället för REX. Tråkigt nog har alla exemplar som varit ute till försäljning varit av lägre kvalitet och därför är den sällan avbildad i katalogerna. Det är också en variant som är lätt att missa, och därför har det hänt att den bjudits ut som en vanlig 1/6-riksdaler 1783. Förutom den så kan även 1787 räknas som en årgångsraritet. (Foto Ahlström 55)

1783 med RXE          1787

 

 

Kastmynt

Prins Karl Gustavs födelse

1782          12 kända ex

Av kastmynten som präglades under Gustav III:s regeringstid är ovanstående det klart mest sällsynta. Avsikten var från början att det skulle kastas ut vid fester avhållna med anledning av prins Karl Gustavs födelse. Det kom i stället att delas ut till borgerskapets "50 äldste". Den totala upplagan kan därför inte heller ha varit så mycket mer än lite drygt 50 ex. Bilden är lånad från MISAB 8 och visar det mest väl bevarade av dom kända exemplaren.

Länk till dom listade exen

 

 

Efterpräglingar

Svenska efterpräglingar av 5 Kopek

1764          4 kända ex

1778          9 kända ex

1787          fler än 15 kända ex

Dom 5-kopeker som Gustav III lät efterprägla (det kallas efterpräglingar när kungar förfalskar) i Avesta förekommer i 3 årtal varav 1764 och 1778 är mycket rara. 1787 är vanligare och förekommer i fler än 30 ex. Det ska dock finnas en variant 1787 utan myntmästarmärke (EM) som det nog bara finns 1-2 ex av. Tyvärr saknas bildbevis på denna. (Foto Künker 186)

Länkar:     1764     1778 

 

 

print