Falcoin.se

Adolf Fredrik

1 Dukat

1 Dukat

1751               5 kända ex

1752               5 kända ex

1753               10 kända ex

1754               1 känt ex

1755               0 kända ex

1756               0 kända ex

1757               0 kända ex

1758               2 kända ex

1759               2 kända ex

1760               4 kända ex

1761               2 kända ex

1762               1 känt ex

1763              11 kända ex

1764               4 kända ex

1765               2 kända ex

1766               9 kända ex

1767               8 kända ex

1768               11 kända ex

1769               4 kända ex

1770               6 kända ex

1771               6 kända ex

 

Dukater av typ 1 präglades årligen 1751-1771. Trots att de flesta årgångarna präglades i 4-siffriga upplagor så är samtliga mycket sällsynta på samlarmarknaden. Bilden visar Ekströms exemplar från 1751 som senare hamnade i Haganders samling. 

Länkar:

Upplagor

1751     1752     1753     1754     1755     1756     1757    

1758     1759     1760    1761     1762     1763     1764    

1765     1766     1767     1768     1769     1770     1771

 

 

1 Dukat (Dalaguld)

1 Dukat

med guld från Östra Silverberget

1751               3 kända ex

1754               5 kända ex

"Dukaterna av guld från Östra Silverberget i Dalarna tillhör 1700-talets främsta numismatiska sällsyntheter". (citat Bengt Hemmingsson, SNT 2014:2) Brytningen i gruvan under Adolf Fredriks tid var ett privat projekt av den dåvarande ägaren Adolf Adolphsson Christiernin och utdelningen var så katastrofalt dålig att denne ruinerade sig fullständigt. Upplagan av präglade dukater för de båda årtalen 1751 och 1754 blev endast 50 respektive 150 ex. (Foto Hagander 4)

Länkar:

1751     1754

 

 

1 Dukat (Smålandsguld)

1 Dukat

med guld från Ädelfors

1752               0 kända ex

1753               5 kända ex

1755               0 kända ex

1756               1 känt ex

1757               0 kända ex

1759               0 kända ex

1761               1 känt ex

1763               6 kända ex

1765               2 kända ex

1766               0 kända ex

1768               0 kända ex

1769               1 känt ex

1770               4 kända ex

Inte heller gruvan i småländska Ädelfors var något Klondyke, men resultatet var dock betydligt bättre än i Dalarna. Så gott som allt utvunnet guld gick till myntning och det präglades 5852 dukater under Adolf Fredriks regeringstid. Fördelade på 13 årtal så blir det ca 450 ex per år. Bilden visar det enda kända exemplaret i privat ägo av Ädelforsdukaten 1756. (Foto Hagander 1)

Länkar:

Upplagor

1752     1753     1755     1756    1757     1759     1761

1763     1765     1766     1768     1769     1770

 

 

1/2 Dukat

1/2 Dukat

1754               6 kända ex

1755               fler än 15 kända ex

De halva dukaterna präglades 1754 och 1755 med en upplaga på 248 ex det senare året. Hur många det var 1754 går inte att få fram eftersom det då redovisas tillsammans med 1/4-dukaterna. Sannolikt var upplagan mycket låg det året. (Foto Hagander 1)

Länk till myntlistan

 

 

1 Riksdaler

1 Riksdaler  typ 1 

1754 med F under halsen     0 kända ex

1756               15 kända ex

1757               3 kända ex

1759               12 kända ex

1760           fler än 15 kända ex

1761               10 kända ex

1765          fler än 15 kända ex

Med undantag för 1758 så präglades riksdalrarna av typ 1 årligen 1751-1766. Av dessa kan 6 årtal anses vara sällsynta och av dem är 1757 den särklassigt största rariteten. Intressantaste varianten är 1754 med gs F under halsen som inte ens verkar finnas på bild. (Foto MISAB 7)

Länkar:

Upplagor

1754     1756     1757     1759     1760     1761     1765

 

 

1 Riksdaler typ 2

1 Riksdaler  typ 2

1769 med 7 serafer

stort huvud     4 kända ex

litet huvud      13 kända ex

Riksdalrarna 1769 präglades med en upplaga på över 123000 ex. Dessa kan delas in i två varianter beroende på om det är 9 eller 7 serafer i serafimerkedjan. Efter genomgång av de exemplar som finns på marknaden idag så är 9 serafer klart vanligast med mer än 2/3 av förekomsten. Även 7 serafer är egentligen för vanlig för att bli listade bland rariteterna, men delar man upp dem i två grupper med avseende på porträttets storlek så visar det sig att båda är värda att undersöka. (Foto MISAB 12)

Länkar:

Upplagor     stort huvud     litet huvud

 

 

1/2 Riksdaler

1/2 Riksdaler   typ 1

1752               7 kända ex

1753               10 kända ex

1755               12 kända ex

1766 utan gs     2 kända ex

1766 med gs     12 kända ex

1/2-riksdalrarna av typ 1 präglades med 4 årtal och samtliga är sällsynta på marknaden, trots relativt stora upplagor. 1/2-riksdalrarna av typ 2 som präglades 1767 och 1768 är märkligt nog betydligt vanligare, trots att upplagorna var mindre. (Foto Ahlström 8)

Länkar:

Upplagor

1752     1753     1755     1766 utan gs     1766 med gs

 

 

1/4 Riksdaler

1/4 Riksdaler typ 1

1752               9 kända ex

1753               8 kända ex

1755               fler än 15 kända ex

1760               10 kända ex

1765 (7 serafer)     fler än 15 kända ex

1765 (9 serafer)     fler än 15 kända ex

1/4-riksdalrarna av typ 1 präglades bara 5 år men med större upplagor än den nuvarande förekomsten antyder. Endast 1765 har bevarats relativt rikligt till våra dagar. (Foto MISAB 10)

Länkar:

upplagor     1752     1753     1755     1760

 

 

1/4 Riksdaler typ 2

1/4 Riksdaler typ 2

1767               13 kända ex

1768               fler än 15 kända ex

1767 och 1768 förändrades frånsidans myntbild även på 1/4-riksdalrarna och valören är angiven. Upplagan var låg båda åren, 4748 resp. 5128 exemplar, men det är bara 1667 som numera kan betecknas som en raritet. (Foto MISAB 12)

Länkar:

Upplagor     1767

 

 

1/8 Riksdaler

1/8 Riksdaler

1767 med litet huvud   11 kända ex

1/8-riksdalrarna präglades endast 2 år med upplagorna 23417 ex (1767) och 17194 ex (1768). Hur stor del av upplagan 1767 som gick åt till varianten med litet porträtt är dock inte känt. (Foto MISAB 12) 

Länk till myntlistan 

 

 

8 Öre SM

8 ÖRE SM

1771 med vinkel i A   9 kända ex

8 ÖRE SM präglades enbart 1771 och då med en upplaga på 17401 exemplar. Den vanliga varianten med en ögla (i st f vinkel) inne i monogrammet är ganska vanligt förekommande. Ovanstående variant med vinkel kan däremot vara en raritet. Det är dock ett problem att många auktionsförsäljningar saknar bild. (Foto MISAB 8)

Länk till myntlistan

 

 

4 Mark

4 Mark med gravörsignum

1752 med diagonalt räfflad rand  3 kända ex

1752 med vertikalt räfflad rand  9 kända ex

1753          2 kända ex

 

4 Mark utan gravörsignum

1752          fler än 15 kända ex

1753          fler än 15 kända ex

1754          8 kända ex

1755          6 kända ex

De sista 4-markmynten präglades åren 1752-1755 i totalt över 160000 ex och som typ är dom ganska vanliga än idag. De två sista årtalen samt varianterna med gravörsignum kan dock räknas som rariteter. (Nordlinds foto)

Länkar:

Upplagor     diagonalt räfflad rand 1752     vertikalt räfflad rand 1752 

1753 med gravörsignum     1754     1755

 

 

2 Mark

2 Mark

1752     med gs F     5 kända ex

1754                14 kända ex

2-marken präglades 1752 (169759 ex) och 1754 (9700 ex). Hur stor del av det första årets upplaga som hade gravörsignum F vet man inte, men det var sannolikt inte många. (Foto MISAB 9)

Länkar:

Upplagor     1752 med gs F     1754

Kastmynt

Begravningsmyntet 1771

med gs C.G.F.     0 kända ex

Trots att denna variant inte någonstans anges som en raritet så har ingen bild kunnat hittas. Samliga kända försäljningar av begravningsmyntet 1771 har avsett varianten med gs "FEHRMAN".

 

 

10 Öre

10 Öre SM

1755               6 kända ex

1760               12 kända ex

1761               5 kända ex

1764               9 kända ex

10-öringarna präglades med 10 årtal 1751-1764 och av dessa är 1751 och 1763 överlägset vanligast. Övriga årtal är mer eller mindre sällsynta och 1755, 1760, 1761 samt 1764 kan förmodligen betraktas som rariteter. Dessvärre är bilder på dessa 10-öringar ännu mer sällsynta än mynten själva och i Ahlströms kataloger finns bara 4 av 10 avbildade. Detta innebär att resultatet av undersökningen åtminstone till en början blir osäkrare än vanligt, men med hjälp av en del specialsamlare så ska nog den bristen avhjälpas med tiden. (Foto MISAB 10)

Enligt Myntboken så ska det också ha präglats 10-öringar 1765, men där är det en rejäl tryckfelsnisse som varit framme. Enligt "Den Svenska Mynthistorien", som väl får anses vara facit, så präglades inga 10-öringar det året.  

Länkar:

Upplagor     1755     1760     1761     1764

 

 

Vakant 5
Vakant 4
Vakant 3
Vakant 2
Vakant 1
print