Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

WETT OCH WAPEN 1717

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

Det enda ex jag sett av Typ 1 med fembladig blomma efter WAPEN. Frånsidan har 4+4 klor på lejonet.

TYP 1  Fembladig blomma efter WAPEN     Ny variant

TYP 2  Sexbladig blomma efter Wapen

2A  4+3 klor på lejonet, upp och nedvänt V i DALER

2B  4+3 klor på lejonet, vanligt A i DALER

2C  4+4 klor på lejonet

2D  utan punkt efter årtalet     Bild finns i Mynttidningen 3/4 1997.

Efter omskriftens WAPEN finns i vanliga fall en liten sexbladig blomma. Knut Ohlsson verkar inte alls ha uppmärksammat detta utan omnämner den endast i förbigående som "punkten efter N". Helt klart är i alla fall att jag inte någonstans har sett omnämnt att det också finnas en variant med en blomma med endast 5 blad. Nu är varianten i alla fall vederbörligen dokumenterad. Den är säkerligen mycket ovanlig.

På frånsidan ser man en sköld med ett lejon bakom. Lejonet visar enbart huvudet och klorna som är greppade över sköldkanten. Till vänster ser man alltid 4 klor men till höger kan det vara endera 3 eller 4. På denna bilden av 3 klor kan man ju faktiskt ana även en fjärde klo, och då uppkommer ju genast frågan om det är en svagprägling. Så vitt jag förstår är dock varianten alldeles för vanlig för att den ska härröra från någon enskilld stamp och därför drar jag slutsatsen att det rör sig om en äkta variant

Den sällsynta Typ 2A med upp och nedvänt V istf A i DALER (Foto MISAB4)

Last changed: Mar 14 2011 at 13:18

Back
print