Falcoin.se

Min blogg

Statistik

Posted by Falcoin (admin) on Nov 30 2010
Min blogg >>

Eftersom det pratades en hel del om dom höga priserna efter Bonde 6-auktionen så ville jag kontrollera det själv genom att jämföra prisnivåerna på guldmynt med dom andra stora auktionerna vi haft senaste åren. Som jämförelsematrial att utgå ifrån har jag valt värderingarna i Tonkin 2008. Med i sammanställningen finns alla svenska guldmynt t.o.m. 1872 som har en värdering i Tonkin. Det innebär att alla XR-mynt måste redovisas separat eftersom dom inte har någon värdering i Tonkin. Jag har också plockat bort något mynt som varit åverkat på något sätt och därför inte betalades representativt för sin kvalitet.

 

 

TABELL 1.

Första tabellen är ordnad i tidsordning och visar antalet guldmynt som är medräknade från varje auktion och prisnivån i procent av Tonkin samt medeltalet för dom klubbade priserna. XR-mynt och provision är inte medräknade i dessa siffror. MISAB 2 och 3 hade så få guldmynt och är därför hopslagna. Den senast inlagda auktionen är alltid rödfärgad.

Bonde 1     november 2007     46 mynt     122%     29913 kr/mynt    

Bonde 3     november 2008     51 mynt     108%     26200 kr/mynt    

Aurum 5     februari 2009     32 mynt     135%     11803 kr/mynt    

MISAB 1     september 2009     33 mynt     212%     11970 kr/mynt    

Bonde 5     november 2009     50 mynt     136%     24846 kr/mynt    

Aurum 6     februari 2010     25 mynt     159%     16220 kr/mynt    

MISAB 2-3    mars-sept 2010     16 mynt     146%     12367 kr/mynt   

Bonde 6     november 2010     52 mynt     194%     29937 kr/mynt

Aurum 7    februari 2011     21 mynt     199%     12786 kr/mynt 

MISAB 4     mars 2011         32 mynt     185%     11062 kr/mynt

Hagander 1     mars 2011     71 mynt     176%     57789 kr/mynt

MISAB 5     september 2011     30 mynt     214%     18530 kr/mynt

Hagander 2     september 2011     69 mynt     143%     44462 kr/mynt

Nordlind 2     november 2011     64 mynt     147%     17956 kr/mynt

MISAB 6     mars 2012     18 mynt     226%     20778 kr/mynt

Hagander 3     mars 2012     80 mynt     146%     43240 kr/mynt

MISAB 7     september 2012     30 mynt     154%     26933 kr/mynt

Det intressanta med dessa siffror är att den uppåtgående pristrenden tydligt har lugnat ner sig. MISAB fortsätter visserligen att stärka sina positioner via ett mycket bra resultat på sin 6:e auktion, men för Nordlinds går det åt andra hållet och Hagander 3 var något svagare än sin föregångare, mest pga valutakursen. Skillnaden mellan Hag 2 och 3 var annars att den sistnämnda hade 11 mynt fler och det var guldmynt av en lägre prisnivå som överbetalades, vilket fick till följd att medelpriset sänktes och procentsiffran höjdes.

TABELL 2.

Tabell 2 är ett försök att jämföra auktionerna ur kvalitets- och raritetsperspektiv, eller (för att uttrycka det på ett annat sätt) svårghetsgraden på dom utbjudna guldmynten. Auktionerna är därför rangerade efter det genomsnittliga Tonkinvärdet/mynt. Siffran inom parantes är medeltalet för kvalitetsangivelserna efter den 10-gradiga skalan där 01/0=9, 01=8 osv. Det som ser ut som en matematisk formel är fördelningen av rara och vanliga mynt där "XR" är mynt som saknar värdering i Tonkin och "R" är mynt som har värdering men minst ett R angivet i auktionskatalogen. Längst till höger har vi återigen dom klubbade priserna.

Hag. 1        35033 kr     (8,2)     6XR+23R+48=77       57789 kr

Hag. 2        31761 kr     (8,2)     15XR+38R+30=83      44462 kr

Hag. 3        31624 kr     (8,1)     10XR+31R+49=90     43240 kr

Bonde 1     24898 kr     (7,4)     8XR+26R+20=54      29913 kr  

Bonde 3     25834 kr     (7,6)     3XR+22R+29=54      26200 kr

MISAB 7     19826 kr     (7,1)     0XR+7R+23=30     26933 kr            

Bonde 5     18391 kr     (7,1)     4XR+11R+39=54       24846 kr      

Bonde 6     17550 kr     (7,0)     4XR+18R+34=56       29937 kr

Nordlind 2     12993 kr     (7,4)     0XR+10R+54=64        17956 kr

MISAB 6     11065 kr     (7,1)     0XR+5R+13=18     20778 kr

MISAB 5     10147 kr     (7,0)     0XR+7R+23=30          18530 kr

Aurum 6     9767 kr      (7,0)     2XR+3R+22=27          16220 kr

Aurum 5     9426 kr       (7,7)     0XR+1R+31=32         11803 kr

MISAB 2-3     8584 kr     (7,0)     0XR+0R+16=16        12367 kr

Aurum 7     6769 kr       (6,9)     0XR+2R+19=21           12786 kr

MISAB 4     6460 kr        (6,4)     0XR+2R+30=32          11062 kr

MISAB 1     6052 kr        (6,4)     0XR+0R+33=33        11944 kr  

Här kan påpekas att det är Künker som gjort kvalitetsbedömningarna på Haganders auktioner och i Tyskland är man betydligt generösare än i Sverige. Bedömningarna skulle ha blivit betydligt lägre om dom gjorts av Nordlind, kanske i storleksordningen 7,5. Detta skulle då också ha fått konsekvenser för "Tonkinvärdet" och förmodligen också för dom klubbade priserna. Sådana hypoteser kan man dock inte ta hänsyn till i statistiken, här är det Künkers bedömningar som gäller. Man ser dock tydligt att även om Nordlinds försökt fördela mynten jämt mellan auktionerna så tog man nog tog man nog ut bättre objekt i början, både vad gäller Bonde och Hagander.

MISAB 6 hade inte så många guldmynt men medeltalet var det starkaste som Carlberg & co hittills fått ihop. 

Tabell 3

Tabell 3 visar den totala försäljningen av dom medtagna svenska guldmynten, och här är XR-mynten inräknade. Först det genomsnittliga slutpriset/mynt + provision, och därefter den totala omsättningen/auktion (inkl. provision).

Tabell 3  

Hag. 1        83117 kr + 19116 = 102233 kr     7,87 miljoner

Hag. 2        63545 kr + 14616 = 78161 kr     6,55 miljoner

Hag. 3        57497 kr + 13225 = 70722 kr     6,36 miljoner

Bonde 1     42676 kr + 8535 = 51211 kr     2,77 miljoner   

Bonde 5     40969 kr + 8193 = 49162 kr     2,65 miljoner

Bonde 6     34227 kr + 6845 = 41072 kr     2,3 miljoner

Bonde 3     27707 kr + 5542 = 33249 kr     1,80 miljoner

MISAB 7     26933 kr + 5050 = 31983 kr     0,96 miljoner

Aurum 6     24130 kr + 4524 = 28654 kr     0,77 miljoner

MISAB 6     20778 kr + 3896 = 24674 kr     0,44 miljoner

MISAB 5     18530 kr + 3474 kr = 22004 kr     0,66 miljoner

Nordlind 2     17956 kr + 3591 kr = 21547 kr     1,38 miljoner

Aurum 7     12786 + 2397 = 15183 kr         0,33 miljoner

MISAB 2-3     12363 kr + 2319 = 14681 kr     0,23 miljoner

MISAB 1     11970 kr + 2424 = 14241 kr     0,47 miljoner

Aurum 5     11803 kr + 2213 = 14016 kr     0,48 miljoner

MISAB 4     11062 kr + 2074 = 13136 kr     0,42 miljoner 

Enstaka XR-mynt betyder mycket för en auktion, portugalösen 1585 såldes för 740000 kr + provision och står ensam för 1/3 av Bonde 5:s siffror. Även Aurum 6 får mycket bra siffror här pga dukaten 1754 med guld från Östra Silverberget som klubbades för 185000 kr + provision. 

Tabell 4

Så återstår då bara frågan varför vi upplever att priserna på en del auktioner blir så höga. I tabell 4 tror jag att vi kan se en ganska stor del av förklaringen, nämligen skillnaden mellan det klubbade priset och värderingarna i Tonkin. Trots alla fel och brister i Myntboken så ser nog dom flesta värderingarna där som en grund att utgå från. Myntboken 2008 har använts så att alla auktioner ska ha ett gemensamt underlag, vilket gör att "inflationen" tydliggörs. Provisionen är inte medräknad i dessa siffror.

Hag. 1        (57789-35033=)     22756 kr

Hag. 2        (44462-31761=)     12701 kr

Bonde 6     (29937-17550=)     12387 kr

Hag. 3        (43240-31624=)     11616 kr

MISAB 6     (20778-11065=)     9713 kr

MISAB 5     (18530-10147=)     8383 kr

MISAB 7     (26933-19826=)     7107 kr

Bonde 5      (24846-18391=)     6455 kr

Aurum 6     (16220-9767=)     6453 kr    

Aurum 7     (12786-6769=)     6017 kr

MISAB 1     (11970-6052=)     5918 kr

Bonde 1     (29913-24898=)     5015 kr

Nordlind 2     (17956-12993=)    4963 kr

MISAB 4     (11062-6460=)      4602 kr

MISAB 2-3     (12367-8584=)     3783 kr

Aurum 5     (11803-9426=)     2377 kr

Bonde 3      (26200-25834=)     366 kr

Enligt Mark Twain så finns det tre sorters lögner: "Lögn, förbannad lögn och statistik". Jag är den förste att medge att det finns mer än ett uns av sanning i detta uttalande. Ovanstående tabeller är naturligtvis en lek med siffror och någon annan skulle säkert kunna "bevisa" motsatsen mot mina resultat. Hur det nu än är med den saken så är det denna fjärde tabell som bäst speglar min egen magkänsla för hur en auktion har gått, åtminstone när det gäller guldmynten.

Hagander 3 innebar ytterligare en liten tillbakagång för Nordlind och Künker, men det mesta, ca 500 kr, berodde på den stärkta kronan. I euro var skillnaden marginell. Men det är ju ändå så att Haganderauktionerna inte längre känns omöjliga. Om kronkursen håller i sig till i oktober så vore det ett misstag att inte lägga bud på dom mynt som man är intresserad av.    

För att få en helt rättvis bild av hur auktionerna har gått bör man naturligtvis ta med alla sålda mynt, men det är ett företag som jag inte riktigt är beredd att ge mig på. Det hade kanske också varit bättre att välja tex riksdalrar för undersökningen, eftersom dom är vanligare på auktioner. Aurum 1-4 har jag tex inte tagit med eftersom guldmynten var för få. Men nu blev det guldmynt och så får det förbli.  

Last changed: Sep 22 2012 at 21:42

Back

Comments

Inget hittades

Add Comment
print