Falcoin.se

Kända samlingar av svenska mynt

Snoilsky, Carl Johan Gustav (1841-1903)

Posted by Falcoin (admin) on Dec 26 2013
Kända samlingar av svenska mynt >>

Om bibliotekarien, skalden och numismatikern Carl Snoilsky kan skrivas mycket, men i det här sammanhanget nöjer vi oss med hans numismatiska förtjänster. Han var en av SNF:s grundare och under åren 1890-1903 även dess ordförande. Redan 1873 författade han en beskrivande katalog över sin svenska samling: "Ett svenskt myntkabinett samlat och beskrifvet av Carl Snoilsky". I den väl utförda beskrivningen som omfattar 1950 nummer finns många mycket rara mynt från medeltiden fram till Karl XIII. Snoilsky sålde sin samling i samband med den ekonomiska krisen 1878, men uppgifterna går isär om vem som var köpare. Enligt Theodor Högberg var det Göteborgs museum som var köpare, men enligt Haganders bok gick den till August Wilhelm Stiernstedt. Förmodligen är det den senare uppgiften som är riktig, vilket i sin tur betyder att samlingen senare införlivades med den Antellska samlingen som finns att beskåda på Finlands Nationalmuseum. Tydligen behöll dock Snoilsky några av sina största klenoder, och köpte ytterligare några senare. Hans sista samling innehöll 8 mynt och 1 medalj och dessa såldes på Bukowskis auktion 155 (15/12 1903).

1 gyllen 1528 (Hagander 2, 2011)

1 daler 1540

Dubbel kröningsdaler utan år (Erik XIV) (Ahlström 12, 1977)

64 mark 1609 (Hagander 2, 2011)

1/2 reichtaler 1632 (Erfurt)

10 dukat 1650 (Bremen-Verden) (Hagander 3, 2012)

1/12 riksdaler 1649

2/3 reichtaler 1684 (Wismar) (Ahlström 8, 1975)

Konungens död (Gustav II Adolf, 8-kantig guldmedalj)

 

Last changed: Jul 07 2015 at 05:45

Back
print