Falcoin.se

Kända samlingar av svenska mynt

Schultze, Ludvig

Posted by Falcoin (admin) on May 02 2017
Kända samlingar av svenska mynt >>

Om Ludvig Schultze författat av Hasse Nilsson

Doktor Ludwig Schultze från Hamburg skapade på sin tid den fullständigaste samling Gustav II Adolf mynt och medaljer, som funnits på privat hand. Några av de bättre objekten köpte Schultze i Stockholm år 1893, då en samling mynt ur Kungl. Myntkabinettets dubblettförråd såldes på Bukowski auktion nr 85. Schultze köpte då bl.a. Gustav II Adolfs sällsynta riksdaler 1631 (SM nr 29 typ IV) för 180 kronor.

 

 

Last changed: May 02 2017 at 20:58

Back
print